Klinika Pneumonologii i Alergologii I Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Pneumonologii i Alergologii I Katedra Chorób Wewnętrznych

NAZWA JEDNOSTKI

Klinika Pneumonologii i Alergologii I Katedra Chorób Wewnętrznych

DANE KONTAKTOWE DO KIEROWNIKA JEDNOSTKI

prof. dr hab. med. Paweł Górski
pawel.gorski@umed.lodz.pl
+48 42 678 75 05

Klinika Pneumonologii i Alergologii I Katedra Chorób Wewnętrznych
Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

SKŁAD ZESPOŁU NAUKOWEGO

prof. dr hab. n. med. Paweł Górski

dr hab. n. med. prof. nadzw. Wojciech Piotrowski

dr n. med. Adam Białas

dr n. med. Małgorzata Bocheńska-Marciniak

dr n. med. Maria Kołomecka

dr n. med. Anna Kumor-Kisielewska

dr n. med. Sebastian Majewski

dr n. med. Jerzy Marczak

lek. Mateusz Domagała

lek. Ewa Kołomecka-Kochańska

lek. Joanna Miłkowska-Dymanowska

dr n. med. Elżbieta Gałecka

dr n. med. Karolina Szewczyk

mgr Zofia Kurmanowska

 

KRÓTKI OPIS I CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Działalność naukowa koncentruje się wokół patogenezy, historii naturalnej i leczenia chorób układu oddechowego w szczególności chorób śródmiąższowych płuc (sarkoidoza, choroby śródmiąższowe płuc przebiegające z włóknieniem), przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy oskrzelowej.

Słowa kluczowe:
sarkoidoza, choroby śródmiąższowe, POChP, astma

OSIĄGNIECIA JEDNOSTKI: PROJEKTY ORAZ PUBLIKACJE

Udział w projekcie Unii Europejskiej „Centrum badań nad zdrowym starzeniem”

Białas AJ., at all. The Role of Mitochondria and Oxidative/Antioxidative Imbalance in Pathobiology of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Oxid Med Cell Longev. 2016.doi:10.1155/2016/7808576

Kiszałkiewicz J., at all. Altered miRNA expression in pulmonary sarcoidosis. BMC Med Genet. 2016 Jan 14;17:2. doi:

10.1186/s12881-016-0266-6

Piotrowski WJ., at all. Immunoexpression of TGF-β/Smad and VEGF-A proteins in serum and BAL fluid of sarcoidosis patients. BMC Immunol. 2015 Oct 6;16:58. doi: 10.1186/s12865-015-0123-y

Majewski S., at all. Short-term reproducibility of the inflammatory phenotype in different subgroups of adult asthma cohort. Mediators Inflamm. 2015:419039. doi: 10.1155/2015/419039

Majewski S, at all. Skin condition and its relationship to systemic inflammation in chronic obstructive pulmonary disease. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017 Aug 11;12:2407-2415. doi:10.2147/COPD.S141805.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!