KLINIKA PSYCHIATRII WIEKU PODESZŁEGO I ZABURZEŃ PSYCHOTYCZNYCH

Strona główna » KLINIKA PSYCHIATRII WIEKU PODESZŁEGO I ZABURZEŃ PSYCHOTYCZNYCH

KLINIKA PSYCHIATRII WIEKU PODESZŁEGO I ZABURZEŃ PSYCHOTYCZNYCH

KLINIKA PSYCHIATRII WIEKU PODESZŁEGO I ZABURZEŃ PSYCHOTYCZNYCH

Główne obszary badań: immunologiczne i metaboliczne zmiany w przebiegu depresji i schizofrenii, biomarkery i patofizjologia zaburzeń świadomości po operacjach kardiochirurgicznych, czynniki kliniczne, środowiskowe i genetyczne warunkujące remisję w zaburzeniach psychotycznych, zastosowanie dwuczołowych zabiegów elektroterapii u pacjentów z rozpoznaniem.

Kierownik jednostki

dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski

Słowa kluczowe

depresja, schizofrenia, zapalenie, mikrobiom, otyłość, cukrzyca, dyslipidemia

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP