ZAKŁAD ANGIOLOGII

Strona główna » ZAKŁAD ANGIOLOGII

ZAKŁAD ANGIOLOGII

KLINIKA OTOLARYNGOLOGII, ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ, AUDIOLOGII I FONIATRII

Główne obszary badań: zmi­en­noś­ci i anom­alie układu ser­cowo-naczyniowego, zmi­en­noś­ci anatomiczne układu mięśniowo-szkiele­towego, czyn­ni­ki predys­ponu­jące i pro­tek­cyjne do neu­ropatii ner­wu nadłopatkowego, bada­nia unaczynienia jąder, nerek i serc u zwierząt, bada­nia mor­fo­log­iczne przeprowad­zone na pod­staw­ie badań radi­o­log­icznych.

Kierownik jednostki

dr hab. n. med. prof. nadzw. Michał Pol­guj

Słowa kluczowe

anato­mia, mor­folo­gia, angi­olo­gia, zmi­en­noś­ci mor­fo­log­iczne, unaczynie­nie

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP