ZAKŁAD BIOCHEMII

Strona główna » ZAKŁAD BIOCHEMII

ZAKŁAD BIOCHEMII

ZAKŁAD BIOCHEMII

Przed­miot prowad­zonych badań: pato­geneza chorób układu pokar­mowego oraz rola czyn­ników wewnętrznych i zewnętrznych, nowe cele far­mako­log­iczne w lecze­niu chorób czyn­noś­ciowych i zapal­nych układu pokar­mowego, dzi­ałanie bio­log­iczne nowych leków dzi­ała­ją­cych w obrę­bie układu pokar­mowego.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. Jakub Fich­na

Słowa kluczowe

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP