ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ NOWOTWORÓW

Strona główna » ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ NOWOTWORÓW

ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ NOWOTWORÓW

ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ NOWOTWORÓW

Komórki czerniaka z guzów pobieranych od pacjentów są hodowane w różnych mikrośrodowiskach w celu ustalenia optymalnych warunków dla zachowania fenotypu wyjściowego guza. Hodowle 3D są używane w badaniach biologii czerniaka i odpowiedzi komórek na leki przeciwnowotworowe, w tym terapeutyki celowane i biblioteki leków oraz związki nowozsyntetyzowane.

Kierownik jednostki

prof. zw. dr hab. n. med. Małgorzata Czyż

Słowa kluczowe

czerniak, fenotyp, leki przeciwnowotworowe

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP