Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji

Strona główna » Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji

Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji

NAZWA JEDNOSTKI

Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji

DANE KONTAKTOWE DO KIEROWNIKA JEDNOSTKI

prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik

ewa.misiak-kazmierczak@umed.lodz.pl

+48 42 677 92 90

Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji – Katedra Chemii Farmaceutycznej
ul. Muszyńskiego 1
90-151 Łódź

 

SKŁAD ZESPOŁU NAUKOWEGO

 

prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik

dr hab. prof. nadzw. Paweł Szymański

dr hab. prof. nadzw. Joanna Sikora

dr Magdalena Markowicz-Piasecka

dr Paulina Olszewska

dr Elżbieta Żurek

dr Ireneusz Bilichowski

mgr Kamila Czarnecka

 

KRÓTKI OPIS I CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

 

W Pracowni Bioanalizy prowadzone są badania oceny biozgodności i bioaktywności nowych związków i związków pochodzenia naturalnego w oparciu o badania in vitro z wykorzystaniem krwi ludzkiej oraz hodowli komórkowych. W Pracowni Radiofarmacji prowadzone są poszukiwania nowych radiofarmaceutyków jako narzędzi diagnostycznych oraz wielofunkcyjnych związków w leczeniu choroby Alzheimera.
Słowa kluczowe: biozgodność, in vitro, ogólny potencjał hemostazy, krzepnięcie, inhibitory AChE, Alzheimer

 

OSIĄGNIECIA JEDNOSTKI: PROJEKTY ORAZ PUBLIKACJE

Projekt: W poszukiwaniu nowych proleków metforminy. Badania in vitro – biozgodność i farmakokinetyka – współpraca z University of Eastern Finland

 

Projekt: Nowe hybrydy pochodnych tetrahydroakrydyny jako inhibitory acetylocholinoesterazy o wielokierunkowym działaniu.

  1. Metformin and its sulfenamide prodrugs inhibit human cholinesterases activity. Oxid Med Cell Longev, 2017
  1. Metformin – a future therapy for neurodegenerative diseases. Pharm Res, 2017
  1. Tetrahydroacridine derivatives with fluorobenzoic acid moiety as multifunctional agents for Alzheimer’s disease treatment. Bioorg Chem, 2017
  1. Novel tetrahydroacridine and cyclopentaquinoline derivatives with fluorobenzoic acid moiety induce cell cycle arrest and apoptosis in lung cancer cells by activation of DNA damage signaling. Tumor Biol, 2017
  1. Synthesis, physicochemical and biological studies of technetium-99m labeled tacrine derivative as a diagnostic tool for evaluation of cholinesterase level, Bioorg Med Chem, 2017

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP