ZAKŁAD CHEMII I BIOCHEMII KLINICZNEJ

Strona główna » ZAKŁAD CHEMII I BIOCHEMII KLINICZNEJ

ZAKŁAD CHEMII I BIOCHEMII KLINICZNEJ

ZAKŁAD CHEMII I BIOCHEMII KLINICZNEJ

W Zakładzie prowad­zone są bada­nia z wyko­rzys­taniem nowoczes­nych tech­nik biologii moleku­larnej. Pon­ad­to, prowad­zona jest hodowla komórkowa różnych linii komórkowych. Tem­aty­ka badań obe­j­mu­je moleku­larne podłoże chorób neu­rode­gen­er­a­cyjnych, w tym Alzheimera, POAG, SM oraz różnych typów nowot­worów.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek

Słowa kluczowe

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP