Zakład Molekularnych Mechanizmów Komórkowych

Strona główna » Zakład Molekularnych Mechanizmów Komórkowych

Zakład Molekularnych Mechanizmów Komórkowych

NAZWA JEDNOSTKI

Zakład Molekularnych Mechanizmów Komórkowych

 

DANE KONTAKTOWE DO KIEROWNIKA JEDNOSTKI

prof. dr hab. Jolanta Niewiarowska
jolanta.niewiarowska@umed.lodz.pl
+48 42 272 57 22

Zakład Molekularnych Mechanizmów Komórkowych
Mazowiecka 6/8, 92-215 Łódź

 

SKŁAD ZESPOŁU NAUKOWEGO

prof. dr hab. Jolanta Niewiarowska

dr inż. Katarzyna Sobierajska

dr Magdalena Wiktorska

dr Izabela Sacewicz-Hofman

dr Wojciech Ciszewski

mgr Katarzyna Wieczorek

mgr Marta Wawro

 

KRÓTKI OPIS I CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

 

 • badanie molekularnych mechanizmów towarzyszących progresji raka okrężnicy, w tym spowodowanych przemianami nabłonkowo- i śródbłonkowo-mezenchymalnymi (EMT i EndMT).
 • charakterystyka nowych szlaków uczestniczących w przebudowie cytoszkieletu (angażujących MRTF, beta-tubuliny i filaminę A), które zwiększają migrację komórek i ich inwazyjność.
 • analiza mechanizmów regulujących starzenie się komórek śródbłonka, leżących u podstaw patologii układu sercowo-naczyniowego.

 

OSIĄGNIECIA JEDNOSTKI: PROJEKTY ORAZ PUBLIKACJE

Publikacje:

 

 1. Wawro M.E.*, Sobierajska K.*, Ciszewski W.M., Wagner W., Frontczak M., Wieczorek K., Niewiarowska J. Cell Signal. 2017;38:26-38, IF-3,94
 1. Ciszewski W.M.*, Sobierajska K.*, Wawro M.E., Klopocka W., Chefczyńska N., Muzyczuk A., Siekacz K., Wujkowska A., Niewiarowska J. BBA-MRC 2017;S0167-4889(17)30233-1, IF-4,52
 1. Wieczorek K., Wiktorska M., Sacewicz-Hofman I., Boncela J., Lewiński A., Kowalska M.A., Niewiarowska J. Exp Cell Res. 2017;359(1):163-170, IF-3,55
 1. Sobierajska K., Wieczorek K., Ciszewski W.M., Sacewicz-Hofman I., Wawro M.E., Wiktorska M., Boncela J., Papiewska-Pajak I., Kwasniak P., Wyroba E., Cierniewski C.S., Niewiarowska J. BBA-MRC 2016 1863(9):2221-33; IF-5,13
 1. Pantsulaia I., Ciszewski W.N. i Niewiarowska J. Ageing Res Rev. 2016;29:13-25; IF-7,53

 

Projekty:

 

 1. MINIATURA; NCN; 2017-2018
 1. MAESTRO; NCN; 2012-2018
 1. MOMENTO – Molecular Mechanisms of Tissue Fibrosis; polsko-norweska współpraca badawcza; NCBR; 2013-2016
 1. HARC; UE; 2013-2016

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP