ZAKŁAD PSYCHOLOGII LEKARSKIEJ

Strona główna » ZAKŁAD PSYCHOLOGII LEKARSKIEJ

ZAKŁAD PSYCHOLOGII LEKARSKIEJ

ZAKŁAD PSYCHOLOGII LEKARSKIEJ

Głównym tem­atem badań prowad­zonych w Zakładzie są dwukierunk­owe związ­ki między stanem psy­chicznym i uwarunk­owa­ni­a­mi psy­chospołeczny­mi a zdrowiem i chorobą w paradyg­ma­cie mod­elu bio­log­iczno-psy­cho­log­iczno-społecznego.

Kierownik jednostki

dr n. med. Paweł Ras­mus

Słowa kluczowe

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP