CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

Strona główna » CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

CEdMed zajmuje się badaniami nad metodyką nauczania w dziedzinach biomedycznych, szkoleniami kadry dydaktycznej, współpracą z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się edukacją medyczną oraz kształceniem studentów z zakresu profesjonalizmu akademickiego i medycznego, kompetencji społecznych i kulturowych oraz strategii antydyskryminacyjnych.

Kierownik jednostki

dr n. med. mgr ed. med. Janusz Janczukowicz

Słowa kluczowe

edukacja medyczna, andragogika, szkolnictwo wyższe, profesjonalizm medyczny, kompetencje kulturowe, kompetencje społeczne

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP