CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

CEdMed zajmuje się badaniami nad metodyką nauczania w dziedzinach biomedycznych, szkoleniami kadry dydaktycznej, współpracą z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się edukacją medyczną oraz kształceniem studentów z zakresu profesjonalizmu akademickiego i medycznego, kompetencji społecznych i kulturowych oraz strategii antydyskryminacyjnych.

Kierownik jednostki

dr n. med. mgr ed. med. Janusz Janczukowicz

Słowa kluczowe

edukacja medyczna, andragogika, szkolnictwo wyższe, profesjonalizm medyczny, kompetencje kulturowe, kompetencje społeczne

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!