KLINIKA PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII I KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Strona główna » KLINIKA PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII I KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KLINIKA PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII I KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KLINIKA PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII I KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Działalność naukowa koncentruje się wokół patogenezy, historii naturalnej i leczenia chorób układu oddechowego w szczególności chorób śródmiąższowych płuc (sarkoidoza, choroby śródmiąższowe płuc przebiegające z włóknieniem), przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy oskrzelowej.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. med. Paweł Górski

Słowa kluczowe

sarkoidoza, choroby śródmiąższowe, POChP, astma

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP