KLINIKA PULMONOLOGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

Strona główna » KLINIKA PULMONOLOGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

KLINIKA PULMONOLOGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

KLINIKA PULMONOLOGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

W Klin­ice od wielu lat spra­wowana jest opieka nad chory­mi na choro­by zapalne układu odd­e­chowego, nowot­wory płuc i mukowis­cy­dozę. W ramach pra­cy ze stu­den­ta­mi prowad­zone są prak­ty­czne zaję­cia przy łóżku chorego oraz wykłady i sem­i­nar­ia dla Wydzi­ału Lekarskiego oraz stu­den­tów anglo­języ­cznych.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

Słowa kluczowe

POCHP, ast­ma, rak płu­ca, chemioter­apia

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP