Nasze akademiki

I Dom Studenta

Adres
91–404 Łódź,
Lumum­by 5

Admin­is­trac­ja:
Gabriela Zakrzews­ka
p.o. kierown­i­ka
+48 785 911 598
gabriela.zakrzewska@umed.lodz.pl

Tele­fon
42 678 23 41
42 679 95 03

Kon­to bankowe
ING Bank Śląs­ki Łódź
33 10501461 1000 0022 8237 8195

Opis

  • Toale­ty i kuch­nie na każdym piętrze
  • Łazien­ki w obrę­bie kondy­gnacji ‑1
  • Pral­nia i suszar­nia
  • W poko­jach sieć inter­ne­towa

Zale­ty:

  • Cam­pus Lumum­bowo
  • Klub MEDYK
  • Niskie Ceny
  • W pobliżu Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­czne UM, Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny, Bib­liote­ka

Ile kosz­tu­je?

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP