ZAKŁAD MOLEKULARNYCH MECHANIZMÓW KOMÓRKOWYCH

Strona główna » ZAKŁAD MOLEKULARNYCH MECHANIZMÓW KOMÓRKOWYCH

ZAKŁAD MOLEKULARNYCH MECHANIZMÓW KOMÓRKOWYCH

ZAKŁAD MOLEKULARNYCH MECHANIZMÓW KOMÓRKOWYCH

Główne obszary badań:

  • badanie molekularnych mechanizmów towarzyszących progresji raka okrężnicy, w tym spowodowanych przemianami nabłonkowo- i śródbłonkowo-mezenchymalnymi (EMT i EndMT)
  • charakterystyka nowych szlaków uczestniczących w przebudowie cytoszkieletu (angażujących MRTF, beta-tubuliny i filaminę A), które zwiększają migrację komórek i ich inwazyjność
  • analiza mechanizmów regulujących starzenie się komórek śródbłonka, leżących u podstaw patologii układu sercowo-naczyniowego

Kierownik jednostki

prof. dr hab. Jolanta Niewiarowska

Słowa kluczowe

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP