Patronat honorowy

Strona główna » Patronat honorowy

Patronat honorowy

Zasady ubiegania się o Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  1. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi patronuje wybranym przedsięwzięciom o charakterze naukowym, naukowo-szkoleniowym, popularyzującym naukę, kulturalnym i sportowym.
  2. Honorowy Patronat Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mogą uzyskać przede wszystkim przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla Uniwersytetu, o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
  3. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie jest jednoznaczny ze wsparciem finansowym, organizacyjnym, a także osobistym udziałem Rektora w wydarzeniu.
  4. Patronat Honorowy nie jest przyznawany przedsięwzięciom o charakterze wyłącznie komercyjnym.
  5. Informacja o objęciu przedsięwzięcia Honorowym Patronatem lub odmowie przekazywane są organizatorom drogą mailową.
  6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Rektora Honorowego Patronatu może udzielić wskazany Prorektor Uczelni.
  7. Informacje o wydarzeniach objętych patronatem zamieszczane są na stronie internetowej Uczelni – umed.pl.
  8. Otrzymanie patronatu zobowiązuje organizatora do zamieszczenia informacji o patronacie oraz logotypu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi we wszystkich materiałach promocyjnych oraz w komunikatach medialnych oraz przesłania krótkiej relacji z wydarzenia / podsumowania przedsięwzięcia po jego zakończeniu.
  9. Dodatkowych informacji na temat zasad ubiegania się o Honorowy Patronat udziela Biuro Rektora (tel. 42 272 58 02 lub 272 58 03).

Wydarzenia objęte patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Nazwa przedsięwzięcialink do strony wydarzeniadata
XX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologiiwww.20kongresptge.pl28-30.09.2023
XXIX Congress of the Polish Physiological Society and the Federation of European Physiological Societieshttps://ptf.umed.pl/21-23.09.2023
XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia Astma Immunologia Klinicznawww.konferencja-aaik.com15-17.04.2023
I Forum Farmacji Aptecznej - „Farmaceuta w opiece koordynowanej”https://www.ptfarm.pl/konferencje/forum-farmacji-aptecznej
48. Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycznej YAPA 2023www.yapa.art.pl10-12.03.2023
X Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii https://www.chemia.uni.lodz.pl/lsdch/; https://www.facebook.com/%C5%81%C3%B3dzkie-Sympozjum-Doktorant%C3%B3w-Chemii-194133201148278 18.05.2023
Akademickie Targi Pracy 2023https://www.facebook.com/ATP.Lodz/?locale=pl_PL25.04.2023
Sympozjum pt. „Nieswoiste choroby zapalne jelit u dzieci i dorosłych – podobieństwa, odrębności i wspólne cele
w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym”
https://grupamedica.pl/wydarzenia/nieswoiste-choroby-zapalne-jelit-u-dzieci-i-doroslych-podobienstwa-odrebnosci-i-wspolne-cele-w-postepowaniu-diagnostyczno-terapeutycznym-hotel-vienna-house-andels-lodz21-04-2023-r/21.04.2023
Innowacje i nowe technologie oraz ich zastosowanie w traumatologii i medycynie pola walkihttps://mediprintic.eu/konferencja24.03.2023
Ogólnopolska Olimpiada „Zwolnieni z Teorii”https://www.facebook.com/people/BetheHero/100087614757346/ 14.03.2023
XXIX Łódzka Konferencja Kardiologicznahttp://lkk.umed.pl/11.03.2023
Ogólnopolska Konferencja Onkologiczna „Kontrowersje w Onkologii”www.konferencja-onkologiczna.pl 24.02.2023
I Studencki Dzień Chorób Rzadkich -konferencja międzyuczelniana - „Częste objawy chorób rzadkich”https://www.facebook.com/profile.php?id=100087414318486 24.02.2023
Konferencja okulistycznawww.chirurgiaokulistyczna2023.icongress.pl 17.02.2023
Konferencja „IX Łódzkie Warsztaty Niewydolności Serca” www.wnslodz.pl 04.02.2023
76th Annual Conference www.ac.iaeste.org20.01.2023
VIII Ogólnopolska Konferencja "I'm gonna be a scientist!" stn.umed.pl
https://www.facebook.com/events/491086889553040
14.01.2023
Cykl edukacyjny Kardioonkologia 2023www.kardioonkologia2023.pl 12.01.2023
Nazwa wydarzeniaStrona www/media społecznościoweData
Nazwa wydarzeniaStrona www/media społecznościoweData
VIII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemiihttp://www.chemia.uni.lodz.pl/lsdch/

https://www.facebook.com/%C5%81%C3%B3dzkie-Sympozjum-Doktorant%C3%B3w-Chemii-194133201148278
24 września 2021 r.
31. Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiThttp://ptoitr.pl/wydarzenia/2021/09/09/31-sympozjum-sekcji-ortopedii-dzieciecej-polskiego-towarzystwa-ortopedycznego-i-traumatologicznego10-11 września 2021 r.
Łódzki Weekend Gastroenterologicznyhttps://gastroweekend.pl/19-20 listopada 2021 r.
Projekt „Oddaj serce”Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie (polfarmex.pl) marzec-maj 2021 r.
Akcja „Marzycielska poczta” edycja wielkanocnahttps://www.facebook.com/ifmsa.Id 3 sierpnia 2021
XX Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Alergia Astma Immunologia Kliniczna Łódź 2021" https://alergia-astma-lodz2021.pl/17-19 czerwca 2021 r.
Wydarzenie "Catch The Skills" https://ptsf.pl/
Forge of Talents Academy - unikalny produktowy program akceleracyjny http://forge.umed.pl/26 marca 2021 r.
XI Konferencji im. J. W. Grotta – Diabetologia oparta na faktach https://glc.edu.pl/konferencje/grott 26 lutego 2021
XXVII Łódzka Konferencja Kardiologiczna http://lkk.umed.pl20 marca 2021 r.
Konferencja „IV Filmowe Postępy w Psychiatrii. Epidemia i psychopatologia - trudne pytania”http://filmowepostepywpsychiatrii.pl2020-12-19
Skonsultuj z Farmaceutą http://ptsf.pl/2020-02-12
E-zjazd zimowej Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznegohttp://ssptchem.pl/2020-19-12
Publikacja pt.: Ocena potrzeb w zakresie aktywizacji seniorów na terenie województwa łódzkiego – kształtowanie lokalnej polityki senioralnej https://m.facebook.com/systemaktywizacjiseniora/Nie dotyczy
VII Łódzkie warsztaty niewydolności sercahttps://www.wnslodz.pl/2021-02-20
Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia ds. Informacji Medycznej i Bibliotek (EAHIL)https://eahil2020.com/schedule/2020-11-16
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP