Władze

Strona główna » Uczelnia » Władze » Rada Nauk Medycznych

Rada Nauk Medycznych

Prezy­di­um Rady:

1. prof. dr hab. n.med. Zielińs­ka Marzen­na – prze­wod­niczą­ca
2. prof. dr hab. n. med. Wierzbows­ka Agniesz­ka – zastęp­ca prze­wod­niczącej
3. prof. dr hab. n. med. Bron­cel Mar­lena
4. prof. dr hab. n. med. Fendler Woj­ciech
5. prof. dr hab. n. med. Fich­na Jakub
6. prof. dr hab. n. med. Kasprzak Jarosław
7. prof. dr hab. n. med. Łukom­s­ka-Szy­mańs­ka Moni­ka
8. prof. dr hab. n. med. Pias­tows­ka-Ciesiel­s­ka Agniesz­ka

Pozostali członkowie Rady:

9. dr hab. n.med. pro­fe­sor uczel­ni Adam­czews­ki Zbig­niew
10. prof. dr hab. n. med. Antczak Adam
11. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Antoszews­ki Bogusław
12. prof. dr hab. n. med. Bąk-Roman­iszyn Leoka­dia
13. prof. dr hab. n. med. Bednarek Andrzej
14. prof. dr hab. n. med. Berent Jarosław
15. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Białas Adam
16. prof. dr hab. n. med. Białasiewicz Piotr
17. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Boczek Tomasz
18. prof. dr hab. n. med. Boguc­ki Andrzej
19. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Bojanows­ka Ewa
20. prof. dr hab. n. med. Borowiec Maciej
21. prof. dr hab. n. med. Borows­ki Andrzej
22. prof. dr hab. n. med. Brzezi­ańs­ka-Laso­ta Ewa
23. dr hab. n.med. pro­fe­sor uczel­ni Chału­bińs­ki Maciej
24. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Chiżyńs­ki Krzysztof
25. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Chrzanows­ki Łukasz
26. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Ciebi­a­da Maciej
27. prof. dr hab. n. med. Cygankiewicz Iwona
28. prof. dr hab. n.med. Cypryk Katarzy­na
29. prof. dr hab. n. med. Czyż Mał­gorza­ta
30. prof. dr hab. n. med. Dejak Bea­ta
31. prof. dr hab. n. med. Domżal­s­ki Marcin
32. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Drob­nik Jacek
33. prof. dr hab. n. med. Drożdż Jarosław
34. dr hab. n.med. pro­fe­sor uczel­ni Dur­czyńs­ki Adam
35. prof. dr hab. n. med. Dzi­ki Łukasz
36. prof. dr hab. n. med. Fabiś Jarosław
37. prof. dr hab. n. med. Fijuth Jacek
38. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Franczyk Bea­ta
39. prof. dr hab. n. med. Gałec­ki Piotr
40. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Gąsiorows­ka Ani­ta
41. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Gesing Adam
42. prof. dr hab. n. med. Głąbińs­ki Andrzej
43. prof. dr hab. n. med. Gmitrow­icz Agniesz­ka
44. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Gody­c­ki-Ćwirko Maciej
45. dr hab. n. med. prof. uczel­ni Gottwald Leszek
46. prof. dr hab. n. med. Grze­gorzews­ki Andrzej
47. dr hab. n.med. pro­fe­sor uczel­ni Hogen­dorf Piotr
48. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Irz­mańs­ki Robert
49. dr hab. n.med. pro­fe­sor uczel­ni Jabłonows­ka Elż­bi­eta
50. dr hab. n.med. pro­fe­sor uczel­ni Jabłonows­ki Zbig­niew
51. dr hab. n.med. pro­fe­sor uczel­ni Jabłońs­ki Sła­womir
52. dr hab. n.med. pro­fe­sor uczel­ni Jakubows­ka-Pietkiewicz Elż­bi­eta
53. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Janas-Naze Anna
54. prof. dr hab. n. med. Jaskól­s­ki Dar­iusz
55. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Jerzyńs­ka Joan­na
56. prof. dr hab. n .med. Józe­fow­icz-Kor­czyńs­ka Mag­dale­na
57. prof. dr hab. n. med. Juszczak Mar­lena
58. prof. dr hab. n. med. Kar­bown­ik-Lewińs­ka Mał­gorza­ta
59. prof. dr hab. n. med. Karow­icz-Bil­ińs­ka Aga­ta
60. dr hab. n. med. prof. uczel­ni Kidawa Michał
61. prof. dr hab. n. med. Klenc­ki Mar­iusz
62. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Kłosek Sebas­t­ian
63. prof. dr hab. n. med. Kobos Józef
64. prof. dr hab. n. med. Kołacińs­ka-Wow Agniesz­ka
65. prof. dr hab. n. med. Kołomec­ki Krzysztof
66. prof. dr hab. n. med. Koryc­ka-Wołowiec Anna
67. prof. dr hab. n. med. Kost­ka Tomasz
68. prof. dr hab. n. med. Kowal­czyk Edward
69. prof. dr hab. n. med. Koza­kiewicz Marcin
70. prof. dr hab. n. med. Kre­j­ca Michał
71. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Kupczyk Maciej
72. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Kur­na­tows­ka Ilona
73. dr hab. n.med. pro­fe­sor uczel­ni Kurows­ki Marcin
74. prof. dr hab. n. med. Kurpe­sa Mał­gorza­ta
75. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Kwaśniews­ka Mag­dale­na
76. dr hab. n.med. pro­fe­sor uczel­ni Ławnic­ka Han­na
77. prof. dr hab. n. med. Lelonek Mał­gorza­ta
78. prof. dr hab. n. med. Lesi­ak Alek­san­dra
79. prof. dr hab. n. med. Lewandows­ka Urszu­la
80. prof. dr hab. n. med. Lewandows­ki Krzysztof
81. prof. dr hab. n.med. Lewkow­icz Prze­mysław
82. prof. dr hab. n. med. Lip­iec Piotr
83. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Lip­ińs­ki Marek
84. dr hab. n.med. pro­fe­sor uczel­ni Loba Piotr
85. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Lubec­ka-Gajew­s­ka Katarzy­na
86. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Majak Paweł
87. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Majew­s­ka Ewa
88. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Majew­s­ki Sebas­t­ian
89. prof. dr hab. n. med. Majos Aga­ta
90. prof. dr hab. n. med. Majsterek Ireneusz
91. prof. dr hab. n. med. Małec­ka-Woj­ciesko Ewa
92. prof. dr hab. n. med. Mali­nows­ki Andrzej
93. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Mianows­ka Bea­ta
94. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Mik Michał
95. prof. dr hab. n. med. Miller Elż­bi­eta
96. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Miłońs­ki Jarosław
97. prof. dr hab. n. med. Mły­nars­ki Woj­ciech
98. prof. dr hab. n. med. Moczul­s­ki Dar­iusz
99. prof. dr hab. n. med. Nar­butt Joan­na
100. prof. dr hab. n. med. Niedziel­s­ki Jerzy
101. prof. dr hab. n. med. Now­ic­ki Michał
102. prof. dr hab. n. med. Ochę­dal­s­ki Tomasz
103. dr hab. n.med. pro­fe­sor uczel­ni Olewnik Łukasz
104. prof. dr hab. n. med. Olszews­ki Jurek
105. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Ostrows­ki Stanisław
106. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Panek Michał
107. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Pasieka Zbig­niew
108. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Pawełczyk Tomasz
109. prof. dr hab. n. med. Pawliczak Rafał
110. prof. dr hab. n. med. Pawłows­ka Elż­bi­eta
111. dr hab. n. med. prof. uczel­ni Rena­ta Per­likows­ka
112. prof. dr hab. n. med. Piekars­ki Janusz
113. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Pietras Tadeusz
114. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Pietrucha Tadeusz
115. prof. dr hab. n. med. Pietruszews­ka Wio­let­ta
116. prof. dr hab. n. med. Piotrows­ki Woj­ciech
117. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Plewka Michał
118. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Płach­cińs­ka Anna
119. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Podgórs­ki Michał
120. prof. dr hab. n. med. Pol­guj Michał
121. prof. dr hab. n. biol. Tomasz Popławs­ki
122. prof. dr hab. n. med. Potem­s­ki Piotr
123. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Przewratil Prze­mysław
124. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Rębas Elż­bi­eta
125. prof. dr hab. n. med. Robak Ewa
126. prof. dr hab. n. med. Różańs­ki Walde­mar
127. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Rożniec­ki Jacek
128. prof. dr hab. n. med. Rysz Jacek
129. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Sała­ga Maciej
130. prof. dr hab. n. med. Sew­erynek Ewa
131. prof. dr hab. n. med. Sibińs­ki Marcin
132. dr hab. n.med. pro­fe­sor uczel­ni Siej­ka Agniesz­ka
133. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Sienkiewicz Moni­ka
134. prof. dr hab. n. med. Sieroszews­ki Piotr
135. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Siko­ra Janusz
136. prof. dr hab. n. med. Siko­rs­ka Bea­ta
137. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Skowrońs­ka-Jóźwiak Elż­bi­eta
138. prof. dr hab. n. med. Słowikows­ka-Hilcz­er Jolan­ta
139. prof. dr hab. n. med. Słow­ińs­ka-Klenc­ka Doro­ta
140. prof. dr hab. n. med. Smolews­ka Elż­bi­eta
141. prof. dr hab. n. med. Smolews­ki Piotr
142. prof. dr hab. n. med. Sokołows­ki Jerzy
143. prof. dr hab. n. med. Stars­ka-Kowars­ka Katarzy­na
144. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Stasikows­ka-Kan­ic­ka Olga
145. prof. dr hab. n. med. Sta­siołek Mar­iusz
146. prof. dr hab. n.med. Ste­fańczyk Ludomir
147. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Stępień Mar­iusz
148. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Stępień Tomasz
149. prof. dr hab. n. med. Strzel­czyk Janusz
150. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Strz­elec­ki Dominik
151. prof. dr hab. n. med. Szad­kows­ka Agniesz­ka
152. prof. dr hab. n.med. Szczepańs­ka Joan­na
153. dr hab. n.med. pro­fe­sor uczel­ni Szmigiel­s­ka-Kapłon Anna
154. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Agniesz­ka Śli­wińs­ka
155. dr hab. n.med. pro­fe­sor uczel­ni Talar-Woj­narows­ka Rena­ta
156. dr hab. n.med. pro­fe­sor uczel­ni Taran Katarzy­na
157. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Toporows­ka-Kowal­s­ka Ewa
158. prof. dr hab. n.med. Tre­lińs­ki Jacek
159. dr hab. n.med. pro­fe­sor uczel­ni Tworek Dami­an
160. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Wal­czews­ka Anna
161. prof. dr hab. n. med. Wierzbows­ka-Dra­bik Kari­na
162. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Wilczyńs­ki Mirosław
163. prof. dr hab. n. med. Winczyk Katarzy­na
164. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Wój­cik Marzena
165. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Woldańs­ka-Okońs­ka Mar­ta
166. prof. dr hab. n. med. Woź­ni­ac­ka Anna
167. prof. dr hab. n. med. Wran­icz Jerzy
168. prof. dr hab. n.med. Zakrzews­ka Mag­dale­na
169. prof. dr hab. n. med. Zalews­ka-Janows­ka Anna
170. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Zyg­munt Arka­diusz
171. prof. dr hab. n.med. Żebrows­ka Agniesz­ka
172. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Zielińs­ka Mar­ta
173. dr hab. n. med. pro­fe­sor uczel­ni Zielińs­ka-Bliźniews­ka Han­na
174. prof. dr hab. n.med. Zmysłows­ka Agniesz­ka

Przed­staw­iciel Samorzą­du Dok­toran­tów uczest­niczą­cy w posiedzeni­ach z głosem dorad­czym:
mgr inż. Łukasz Duda

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP