Władze

Strona główna » Uczelnia » Władze » Prorektorzy

Prorektorzy

 • Prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski
  Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich

  Biuro Rek­to­ra, pok. nr 19
  al. Koś­ciusz­ki 4, 90–419 Łódź

  Kon­takt:
  tel. 42 272 58 11
  email: prorektor.organizacyjne@umed.lodz.pl

  mgr Mag­dale­na Macjon – Asys­tent Prorek­to­ra
  email: magdalena.macjon@umed.lodz.pl

   

   

 • Prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak
  Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej

  Biuro Rek­to­ra, pok. nr 15
  al. Koś­ciusz­ki 4, 90–419 Łódź

  Kon­takt:
  tel. 42 272 58 13
  email: prorektor.nauka@umed.lodz.pl

  mgr Mar­ta Pis­arek — Witul­s­ka – Asys­tent Prorek­to­ra
  email: marta.pisarek-witulska@umed.lodz.pl

   

   

 • Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak
  Prorektor ds. Klinicznych i Zarządzania Nauką

  Biuro Rek­to­ra, pok. nr. 15
  al. Koś­ciusz­ki 4, 90–419 Łódź

  Kon­takt:
  tel. 42 272 58 14
  email: prorektor.klinicznych@umed.lodz.pl

  mgr Mar­ty­na Gło­gows­ka – Asys­tent Prorek­to­ra
  email: martyna.glogowska@umed.lodz.pl

   

   

 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
  Prorektor ds. Kształcenia

  Biuro Rek­to­ra, pok. nr 19
  al. Koś­ciusz­ki 4, 90–419 Łódź

  Kon­takt:
  tel. 42 272 58 11
  email: prorektor.ksztalcenia@umed.lodz.pl

  mgr Mag­dale­na Macjon – Asys­tent Prorek­to­ra
  email: magdalena.macjon@umed.lodz.pl

 • Prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak
  Prorektor ds. Rozwoju

  Biuro Rek­to­ra, pok. nr 15
  al. Koś­ciusz­ki 4, 90–419 Łódź

  Kon­takt:
  tel. 42 272 58 14
  email: prorektor.rozwoju@umed.lodz.pl

  mgr Mar­ty­na Gło­gows­ka – Asys­tent Prorek­to­ra
  email: martyna.glogowska@umed.lodz.pl

   

 • Dr hab. n. med. Waldemar Machała
  Prorektor ds. Wojskowej Służby Zdrowia

  Biuro Rek­to­ra, pok. 15
  al. Koś­ciusz­ki 4, 90–419 Łódź

  Kon­takt
  tel.:  42 272 58 13
  email: prorektor.wsz@umed.lodz.pl

  mgr Mar­ta Pis­arek-Wit­ul­s­­ka – Asys­tent Prorek­to­ra
  email: marta.pisarek-witulska@umed.lodz.pl

   

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP