Władze

Strona główna » Uczelnia » Władze » Rada Nauk o Zdrowiu

Rada Nauk o Zdrowiu

Prezy­di­um Rady:

 1. prof. dr hab. n. med. Jolan­ta Kujawa – prze­wod­niczą­ca
 2. dr hab. n. med. prof. uczel­ni Mag­dale­na Kwaśniews­ka – zastęp­ca
 3. dr hab. n. o zdrow­iu prof. uczel­ni Ewa Borowiak
 4. prof. dr hab. n. med. Tomasz Kost­ka
 5. dr hab. n. med. prof. uczel­ni Jakub Kaźmier­s­ki

Pozostali Członkowie Rady:

 1. dr hab. n. med. prof. uczel­ni Tomasz Boczek
 2. dr hab. n.med. prof. uczel­ni Mag­dale­na Bon­cler
 3. prof. dr hab. n. med. Cezary Cho­j­nac­ki
 4. dr hab. n. med. prof. uczel­ni Eweli­na Gaszyńs­ka
 5. dr hab. n. o zdrow­iu prof. uczel­ni Anna Gawron-Skar­bek
 6. dr hab. n. med. prof. uczel­ni Maciej Gody­c­ki-Ćwirko
 7. dr hab. n. med. prof. uczel­ni Robert Irz­mańs­ki
 8. prof. dr hab. n. med. Doro­ta Kale­ta
 9. prof. dr hab. n. med. Józef Kobos
 10. dr hab. n. o zdrow­iu prof. uczel­ni Joan­na Kost­ka
 11. dr hab. n. o zdrow­iu prof. uczel­ni Jan Krakowiak
 12. dr hab. n. o zdrow­iu prof. uczel­ni Doro­ta Kilańs­ka
 13. dr hab. n. o zdrow­iu prof. uczel­ni Anna Lipert
 14. dr hab. n. med. prof. uczel­ni Katarzy­na Lubec­ka-Gajew­s­ka
 15. dr hab. n. med. prof. uczel­ni Bogusława Luzak
 16. prof. dr hab. n. med. Elż­bi­eta Miller
 17. prof. dr hab. n. o zdrow­iu Mał­gorza­ta Pikala
 18. dr hab. n. med. prof. uczel­ni Elż­bi­eta Rębas
 19. dr hab. n. med. prof. uczel­ni Marcin Różal­s­ki
 20. dr hab. n. med. prof. uczel­ni Moni­ka Sienkiewicz
 21. prof. dr hab. n. med. Janusz Szem­raj
 22. dr hab. n. med. prof. uczel­ni Maria Świątkows­ka
 23. prof. dr hab. n. med. Cezary Watała
 24. dr hab. n. med. prof. uczel­ni Mar­ta Woldańs­ka-Okońs­ka
 25. dr hab. n. o zdrow­iu prof. uczel­ni Mag­dale­na Wrze­sińs­ka
 26. dr hab. n med. prof. uczel­ni Adam Wysok­ińs­ki

Głos dorad­czy:

mgr inż. Łukasz Duda – Przed­staw­iciel Samorzą­du Dok­toran­tów

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP