Władze

Strona główna » Uczelnia » Władze » Rada Nauk Farmaceutycznych

Rada Nauk Farmaceutycznych

Lista Członków Rady Nauk Far­ma­ceu­ty­cznych kadenc­ja 2020–2024

Rada Nauk Far­ma­ceu­ty­cznych: prof. dr hab. n.med. Anna Kilanow­icz-Sapota
dr hab. n. farm. prof. uczel­ni Moni­ka Olszews­ka – Z‑ca Prze­wod­niczącej
prof. dr hab. n. farm. Ewa Bal­cer­czak – Prezy­di­um
dr hab. n. farm. prof. uczel­ni Mag­dale­na Markow­icz-Piasec­ka – Prezy­di­um
dr hab. n. med. prof. uczel­ni Joan­na Siko­ra – Prezy­di­um
prof. dr hab. n. farm. Paweł Szy­mańs­ki – Prezy­di­um

pozostali Członkowie Rady:

prof. dr hab. n. farm. Elż­bi­eta Brzez­ińs­ka
prof. dr hab. n. farm. Elż­bi­eta Budzisz
dr hab. n. farm. prof. uczel­ni Iwona Głowac­ka
dr hab. n. farm. prof. uczel­ni Izabela Grze­gor­czyk-Karo­lak
prof. dr hab. n. farm. Bolesław Kar­wows­ki
dr hab. n. farm. prof. uczel­ni Urszu­la Kali­nows­ka-Lis
dr hab. n. med. prof. uczel­ni Moni­ka Sienkiewicz
dr hab. n. farm. prof. uczel­ni Bogusława Pietrzak
prof. dr hab. n. farm. Doro­ta Piotrows­ka
dr hab. n. farm. prof. uczel­ni Mag­dale­na Jasińs­ka-Stroschein
mgr Karoli­na Boguszews­ka – Przed­staw­iciel Samorzą­du Dok­toran­tów

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP