Władze

Strona główna » Uczelnia » Władze » Rada Uczelni

Rada Uczelni

  1. mgr Prze­mysław Andrze­jak — Prze­wod­niczą­cy
  2. prof. Mar­lena Bron­cel
  3. prof. Joan­na Makows­ka
  4. dr Grze­gorz Mazur
  5. prof. Agniesz­ka Wierzbows­ka
  6. prof. Alek­sander Welfe
  7. Paweł Bollin
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP