Historia

Strona główna » Uczelnia » Historia » Historia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Historia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

005Na progu XXI wieku miało miejsce jedno z najdonioślejszych wydarzeń w dziejach łódzkiego wyższego szkolnictwa medycznego. Na mocy ustawy Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 27 lipca 2002 roku powołano do istnienia Uniwersytet Medyczny w Łodzi, łącząc cywilną Akademię Medyczną w Łodzi i Wojskową Akademię Medyczną. W ten sposób utworzono najpotężniejszą szkołę wyższą na ziemiach polskich kształcącą kadry medyczne zarówno dla potrzeb społeczeństwa  jak i armii. Połączenie istniejących w Łodzi dwóch niezależnych uczelni było powrotem do stanu sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy istniała w mieście jedna uczelnia lekarska, podobnie jak obecnie kształcąca cywilów i wojskowych.

Przygotowania do połączenia uczelni trwały od 2000 roku. W grudniu owego roku powołano Międzyuczelniany Zespół do spraw Integracji, w którym obok przedstawicieli Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej uczestniczyły także władze Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwotnie planowano połączenie owych trzech uczelni w strukturach Uniwersytetu Łódzkiego z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Człowieka. Projekt ten jednak nie został zrealizowany. 8 kwietnia 2002 roku ówczesny Minister Zdrowia Mariusz Łapiński oraz Minister Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziński podpisali list intencyjny w sprawie połączenia Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej i powołania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W uroczystości wziął udział Prezes Rady Ministrów Leszek Miller, Wojewoda Łódzki Krzysztof Makowski, oraz Rektorzy obu uczelni prof. dr hab. med. Henryk Stępień oraz płk prof. dr hab. med. Krzysztof Zeman.

007Jak napisano w powyższym liście celem integracji uczelni było „lepsze wykorzystanie potencjału naukowego, dydaktycznego i klinicznego oraz podwyższenie jakości kształcenia przed i podyplomowego, podniesienie poziomu działalności naukowo-dydaktycznej oraz wysoko specjalistycznej opieki zdrowotnej na rzecz miasta Łodzi, województwa łódzkiego i ościennych województw regionu centralnego”.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozpoczął swą misję 1 października 2002 roku. Pierwszym rektorem nowopowstałej uczelni został zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński – absolwent i wieloletni nauczyciel akademicki Akademii Medycznej w Łodzi. W kwietniu 2003 roku Uczelniane Kolegium Elektorskie w statutowych wyborach, powołało prof. Andrzeja Lewińskiego na funkcję Rektora Uniwersytetu Medycznego, którą sprawował do 2008 roku.

Źródło: 65-lecie Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP