Władze

Strona główna » Uczelnia » Władze » Rada Naukowa Uniwersytetu

Rada Naukowa Uniwersytetu

Skład Rady Naukowej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi — kadenc­ja 2020 — 2024

 1. prof. dr hab. n. med.  Lucy­na Woź­ni­ak — Prze­wod­niczą­ca
 2. prof. dr hab. n. med.  Adam Antczak
 3. prof. dr hab. n. farm. Ewa Bal­cer­czak
 4. prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek
 5. prof. dr hab. n. med. Mar­lena Bron­cel
 6. prof. dr hab. n. med. Jakub Fich­na
 7. prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak
 8. prof. dr hab. n. med. Tomasz Kost­ka
 9. prof. dr hab. n. med. Jolan­ta Kujawa
 10. prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek
 11. prof. dr hab. n. med. Jolan­ta Niewiarows­ka
 12. prof. dr hab. n. med. Janusz Piekars­ki
 13. prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszews­ki
 14. prof. dr hab. n. farm. Paweł Szy­mańs­ki
 15. prof. dr hab. n. med. Agniesz­ka Wierzbows­ka
 16. prof. dr hab. n. med. Marzen­na Zielińs­ka
 17. dr hab. n. o zdrow­iu Ewa Borowiak, pro­fe­sor uczel­ni
 18. dr hab. n. med. Woj­ciech Fendler, prof. uczel­ni
 19. dr hab. n. med. Anna Kilanow­icz-Sapota, prof. uczel­ni
 20. dr hab. n. med. Mag­dale­na Kwaśniews­ka, prof. uczel­ni
 21. prof. dr hab. n.med. Moni­ka Łukom­s­ka-Szy­mańs­ka
 22. dr hab. n farm. Mag­dale­na Markow­icz-Piasec­ka, prof. uczel­ni
 23. dr hab. n farm. inż. Moni­ka Olszews­ka, prof. uczel­ni
 24. dr hab. n. med. Agniesz­ka Pias­tows­ka-Ciesiel­s­ka, prof. uczel­ni
 25. dr hab. n med. Joan­na Siko­ra, prof. uczel­ni
 26. dr Pauli­na Hej­duk
 27. Jędrzej Chrzanows­ki
 28. Karol Kłosińs­ki
 29. mgr Alek­san­dra Gilewicz — sekre­tarz
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP