Władze

Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik ds. Wymiany Międzynarodowej
prof. Jacek Rożniecki

Pełnomocnik ds. Krajowych Projektów Naukowo – Badawczych
prof. Andrzej Głąbiński

Pełnomocnik ds. Otwartego Dostępu
prof. Michał Polguj

Pełnomocnik ds. Inwestycji CKD
prof. Paweł Górski

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Problemom Uzależnień Wśród Młodzieży Akademickiej
prof. Wojciech Bielecki

Pełnomocnik ds. Kształcenia Podyplomowego
prof. Ewa Balcerczak

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!