Władze

Strona główna » Uczelnia » Władze » Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnicy Rektora

Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Kam­pusu Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego
dr hab. n.med. Paweł Ptaszyńs­ki

Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Wymi­any Między­nar­o­dowej
dr hab. n.med. Jacek Rożniec­ki

Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Kra­jowych Pro­jek­tów Naukowo-Badaw­czych
prof. dr hab. n.med. Andrzej Głąbińs­ki

Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Otwartego Dostępu
prof. dr hab. n.med. Michał Pol­guj

Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Inwest­y­cji Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego
prof. dr hab. n.med. Paweł Górs­ki

Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego
prof. dr hab. n.farm. Ewa Bal­cer­czak

Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Gmachu Wydzi­ały Far­ma­ceu­ty­cznego
dr hab. n.chem. Bolesław Kar­wows­ki

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP