Historia

Strona główna » Uczelnia » Historia » Poczet Rektorów

Poczet Rektorów

Rek­torzy Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego
prof. dr hab. n. med. Paweł Górs­ki (2008 – 2016)
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewińs­ki (2002 – 2008)

Rek­torzy Akademii Medy­cznej
prof. dr hab. n. med. Emil Paluch (1950–54)
prof. dr hab. n. med. Alek­sander Gold­schmied (1954–55)
prof. dr hab. n. med. Mar­i­an Ste­fanows­ki (1955–68)
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Paw­likows­ki (1968–72)
prof. dr hab. n. med. Antoni Kotełko (1972–81)
prof. dr hab. n. med. Leszek Woź­ni­ak (1981–87)
prof. dr hab. n. med. Marek Paw­likows­ki (1987–1990)
prof. dr hab. n. med. Jan Bern­er (1990–96)
prof. dr hab. n. med. Hen­ryk Stępień (1996–2002)
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak (IX 2002)
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewińs­ki (2002–2008)

Komen­dan­ci – Rek­torzy Wojskowej Akademii Medy­cznej
gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Mar­i­an Gar­lic­ki (14 X 1958 – 9 II 1965)
gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Wiesław Łasińs­ki (9 II1965 – 1 X19672)
płk doc. dr hab. n. med. Józef Barancewicz (1 X 1972 – 7 II 1975)
gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Jerzy Bończak (7 II 1975 – 22 VIII 1978)
płk prof. dr hab. n. med. Tadeusz Brzez­ińs­ki (22 VIII 1978 – 13 VII 1981)
gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Władysław Tkaczews­ki (13 VII 1981 – 7 II 1991)
gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Hen­ryk Chmielews­ki (7 II 1991 – 6 I 1998)
płk prof. dr hab. n. med. Jan Cho­j­nac­ki (6 I 1998 – 11 I 2002)
płk prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman (od 11 I 2002- 30 IX 2002)

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP