Historia

Strona główna » Uczelnia » Historia » 20-lecie międzywojenne

20-lecie międzywojenne

trudne-poczatkiIdea powstania wyższego szkolnictwa medycznego w Łodzi sięga dwudziestolecia międzywojennego. Wtedy to łódzkie środowisko lekarskie zaczęło czynić zdecydowane starania o założenie wyższej szkoły lekarskiej. Zrealizowanie tego przedsięwzięcia było naturalną potrzebą miasta, które w połowie lat 30. XX wieku jako ponad 600-tysięczna metropolia nie posiadało uniwersytetu, na którym kształcono by kadry medyczne. Istniał ówcześnie jedynie oddział łódzki warszawskiej Wolnej Wszechnicy Polskiej i Wyższe Seminarium Duchowne. Działalność kliniczną wyższej uczelni medycznej można było oprzeć na specjalistycznej bazie medycznej tworzonej przez medyków, zrzeszonych w Łódzkim Towarzystwie Lekarskim, powstałym w 1886 roku i oddziale łódzkim Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego, założonym w 1901 roku.

plany-na-przyszloscKonsekwencją powyższych działań podejmowanych nieprzerwanie od połowy XIX stulecia było stworzenie instytucji profilaktycznych, takich jak ochronki, sanatoria, Kropla Mleka, sierocińce, izby porodowe oraz diagnostyczno-leczniczych, czyli szpitali i przychodni. W dwudziestoleciu międzywojennym powstały kolejne zakłady, między innymi najnowocześniejszy w kraju 635- łóżkowy Szpital Kasy Chorych, obecnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego oraz 400-łóżkowy Okręgowy Szpital Wojskowy, obecnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej. Niestety problemy finansowe Państwa Polskiego okresu międzywojnia spowodowały odciągnięcie w czasie tego przedsięwzięcia. Wysunięto zatem postulat powołania uczelni medycznej utrzymywanej ze składek społeczeństwa, samorządu miejskiego oraz dotacji Ministerstwa Opieki Społecznej. Gorącym zwolennikiem tej koncepcji był znany łódzki lekarz prof. Wincenty Tomaszewicz.

Z jego inicjatywy 10 grudnia 1938 roku powołano stowarzyszenie o nazwie Organizacja Wyższej Uczelni Lekarskiej, której przewodniczył łódzki biskup dr Kazimierz Tomczak. I to z jego inicjatywy podjęto decyzję o niezwłocznej budowie łódzkiej Alma Mater. Dzięki staraniom stowarzyszenia w budżecie Ministerstwa Opieki Społecznej zagwarantowano na ten cel 2 miliony złotych. Kształcenie kadr medycznych miało się odbywać w strukturach wydziału lekarskiego, będącego filią Uniwersytetu Poznańskiego. Jesienią 1940 roku zaplanowano pierwszą uroczystą immatrykulację. Niestety powyższe działania nie zostały sfinalizowane ze względu na wybuch II wojny światowej.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP