Historia

Strona główna » Uczelnia » Historia » Doktoraty Honoris Causa

Doktoraty Honoris Causa

Akademia Medyczna w Łodzi

1952 r. Bronisław Jerzy SABAT doktor medycyny i filozofii, twórca rentgenokimografii
1958 r. Witold Eugeniusz ORŁOWSKI doktor nauk medycznych, profesor zwyczajny Akademii Medycznej w Warszawie, twórca kierunku fizjopatologii i biochemii w klinistyce chorób wewnętrznych
1970 r. Tadeusz KOTARBIŃSKI doktor filozofii, filozof, logik, prakseolog, pionier i współtwórca prakseologii polskiej
1970 r. Marian Stanisław STEFANOWSKI doktor wszechnauk lekarskich, profesor zwyczajny, rektor Akademii Medycznej w Łodzi
1975 r. Zofia JERZMANOWSKA doktor chemii, profesor zwyczajny Akademii Medycznej w Łodzi, chemik, farmaceuta,
1975 r. Eufemiusz Józef HERMAN doktor medycyny, profesor zwyczajny Akademii Medycznej w Łodzi, neurolog
1975 r. Tadeusz Ewaryst PAWLIKOWSKI doktor medycyny, profesor zwyczajny, rektor Akademii Medycznej w Łodzi, endokrynolog, społecznik i humanista
1975 r. Jarosław PROKOPEC doktor medycyny, profesor medycyny nuklearnej, Minister Zdrowia Czeskiej Republiki Ludowej
1975 r. Aleksander PRUSZCZYŃSKI doktor medycyny, autor wielu dzieł z zakresu anatomii patologicznej, onkologii i cytochemii
1977 r. Wiktor DEGA doktor medycyny, chirurg ortopeda, autor nowych metod operacyjnych i leczniczych
1977 r Martin M. CUMMINGS profesor doktor medycyny, wybitny specjalista w dziedzinie informatyki medycznej, dyrektor Narodowej Biblioteki Medycznej w Bethesda (USA)
1978 r. Wacław MARKERT profesor zwyczajny, założyciel i redaktor „Folia Medica Lodziensia, liczne odznaczenia państwowe
1979 r. Tadeusz LIPIEC doktor filozofii, prorektor i profesor Akademii Medycznej w Łodzi
1979 r. Ulf von EULER doktor medycyny, fizjolog, profesor fizjologii Królewskiego Karolińskiego Instytutu Medyczno-Chirurgicznego w Sztokholmie, laureat nagrody Nobla w 1970 r.
1979 r. Manfred BLEULER kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu w Zurychu, dyrektor Ośrodka Klinicznego Burchoelzin
1980 r. Witold RUDOWSKI doktor habilitowany nauk medycznych, chirurg, profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Hematologii w Warszawie
1981 r. Leonard KUCZYŃSKI doktor habilitowany nauk farmaceutycznych, chemik, profesor zwyczajny, rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu
1984 r. André DELMAS profesor doktor medycyny, anatom, dziekan Wydziału Lekarskiego Sainte-Péres w Paryżu
1984 r. Bronisław FILIPOWICZ doktor filozofii, biochemik, doktor filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, organizator i kierownik Katedry Biochemii Akademii Medycznej w Łodzi
1985 r. Maksym NIKONOROW doktor farmacji, profesor zwyczajny bromatologii i toksykologii, twórca toksykologii żywności
1989 r. Aleksander WEJN doktor medycyny, czołowy neurolog rosyjski w dziedzinie zagadnień snu i patologii układu autonomicznego, m.in. bólów głowy
1989 r. Walter RIED profesor zwyczajny chemii Instytutu Chemii Organicznej Uniwersytetu im. J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem, wybitny chemik, prekursor nowych metod badania struktury związków organicznych
1990 r Russel J. REITER profesor neuroendokrynologii Zakładu Biologii Komórkowej i strukturalnej Ośrodka Medycznego Uniwersytetu Teksaskiego w San Antonio (USA)
1990 r. Bela HALASZ doktor medycyny, profesor anatomii, histologii i embriologii Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie (Węgry), laureat nagrody von Eulera
1991 r. Horst STOECKEL doktor medycyny, profesor anestezjologii Uniwersytetu w Bonn, autor wielu prac z dziedziny anestezjologii
1994 r. Jerzy BRZEZIŃSKI doktor nauk medycznych, profesor neurologii Akademii Medycznej w Łodzi, twórca łódzkiej szkoły eurochirurgii, ogromny udział w rozwoju neurotraumatologii, neuroanestezjologii i neuroradiologii
1995 r. Dennis V. PARKE biochemik, toksykolog i patolog, dziekan Wydziału Biologii i Chemii Uniwersytetu Surrey w Guildford (Wlk. Brytania)
1995 r. D. Carleton GAJDUŠEK doktor medycyny i filozofii, mikrobiolog, dyrektor Laboratorium do Badań Centralnego Systemu Nerwowego NINDS, NIH w Bethesda USA, laureat Nagrody Nobla w 1976 r. za odkrycia z dziedziny neuropatologi i wirusologii
1995 r Paul ZECH profesor, nefrolog Uniwersytetu Claude Bernard w Lyonie (Francja)
1996 r. Leszek WOŹNIAK doktor nauk medycznych, patomorfolog, onkolog, pierwszy demokratycznie wybrany rektor Akademii Medycznej w Łodzi
1997 r. Antoni PRUSIŃSKI doktor nauk medycznych, profesor neurologii, kierownik Katedry Neurologii Akademii Medycznej w Łodzi, twórca pierwszego w krajach wschodnioeuropejskich Ośrodka Leczenia Migreny
1999 r. Louis-Marc PATRICOT dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznegow Lyonie, profesor Uniwersytetu Claude Bernard w Lyonie (Francja)
1999 r. Marc DECHAVANNE rektor Uniwersytetu im. Claude Bernard w Lyonie, kierownik naukowy Laboratorium Hematologii Szpitala im. Edouard Herriot i Szpitala Chorób Sercowo-Płucnych w Lyonie (Francja)
1999 r. Maria OLSZEWSKA biolog, profesor Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Cytologii i Cytochemii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego
2000 r. Cedric Stuart RAINE zoolog, neuropatolog, professor w Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku, jeden z największych mikroskopistów elektronowych na świecie, twórca nowej dyscypliny – neuroimmunologii
2001 r. Zbigniew PUCHALSKI doktor nauk medycznych, profesor zwyczajny, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii endokrynologicznej, patofizjologii, rektor Akademii Medycznej w Białymstoku.

Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi

1973 r. Gen. bryg. prof. zw. dr hab. n. med. Marian Mieczysław GARLICKI Doktor wszechnauk lekarskich, profesor zwyczajny Akademii Medycznej w Warszawie, rektor WAM w latach 1958-1965, chirurg, ortopeda, traumatolog.
1973 r. Prof. zw. dr hab.  n. med. Marian Stanisław STEFANOWSKI Doktor wszechnauk lekarskich, emerytowany profesor zwyczajny Akademii Medycznej w Łodzi, i jej wieloletni rektor, wspóltwórca WAM, chirurg i pedagog.
1975 r. Ppłk w st. spocz. prof. zw. dr hab.  n. med. Antoni FALKIEWICZ Doktor wszechnauk lekarskich, emerytowany profesor zwyczajny Akademii Medycznej we Wrocławiu, senior internistów polskich
1975 r. Ppłk. w st. spocz. prof. zw. dr med. Mieczysław KĘDRA Doktor medycyny, profesor zwyczajny Akademii Medycznej w Lublinie, były naczelny internista WP, zasłużony klinicysta – kardiolog, uczony i nauczyciel akademicki
1976 r. Płk w st. spocz. prof. zw. dr hab.  n. med. Witold ZAWADOWSKI

Doktor wszechnauk lekarskich, emerytowany Profesor zwyczajny Akademii Medycznej w Warszawie, wspóltwórca radiologii polskiej, zasłużony nauczyciel akademicki i uczon.

1976 r. Kmdr prof. dr hab. n. med. Augustyn DOLATKOWSKI Doktor wszechnauk lekarskich, emerytowany profesor nadzwyczajny WAM, pionier wojskowej medycyny morskiej
1978 r. Gen. bryg. prof. zw. dr hab. n. med. Dymitr ALEKSANDROW Członek rzeczywisty PAN, współtwórca warszawskiej szkoły kardiologicznej, pierwszy komendant Instytutu Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie
1978 r. Gen.-Płk prof. dr hab. n. med. Mikołaj Genadijewicz IWANOW

Członek korespondent Akademii Nauk Medycznych ZSRR, komendant Wojskowej Akademii Medycznej w Leningradzie, nauczyciel akademicki – specjalista w dziedzinie organizacji i taktyki służby zdrowia

1978 r. Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Karol KOSTRZEWSKI Wybitny specjalista w dziedzinie epidemiologii i chorób zakaźnych, prekursor wychowania zdrowotnego, członek rzeczywisty PAN
1981 r. Płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Aleksander POKRZYWNICKI Profesor zwyczajny Centrum Kształecenia Podyplomowego WAM w Warszawie, współtwórca polskiej szkoły anestezjologicznej, wybitny lekarz specjalista, uczony i nauczyciel akademicki w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki medycznej
1983 r Gen. bryg. prof. zw. dr n. med. Wiesław ŁASIŃSKI Profesor zwyczajny WAM, były rektor WAM w Łodzi i AM w Gdańsku, wybitny lekarz i anatom
1983 r. Gen. – płk prof. dr n. med. Fiodor Iwanowicz KOMAROW Profesor Moskiewskiego Instytutu Medycznego im. I.S. Sieczenowa, były Szef Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony ZSRR, lekarz internista, organizator, pedagog
1986 r. Płk w st. spocz. prof. zw. dr n. med. Jan LEŃKO Kierownik Kliniki Urologicznej AM w Krakowie, współtwórca Wojskowej Akademii Medycznej, jej pierwszy prorektor ds. nauki i pierwszy komendant Instytutu Chirurgii WAM, były naczelny urolog WP
1986 r. Płk w st. spocz. prof. dr n. med. Jan PRUSZYŃSKI Były Naczelny Chirurg WP, szef Katedry i Kliniki Chirurgicznej WAM, pionier nowych technik kardiochirurgicznych, twórca pierwszej w wojskowej służbie zdrowia szkoły torakochirurgicznej
1988 r. Gen. – por. prof. dr n. med. Hans Rudolf GESTEWITZ Komendant Wojskowej Akademii Medycznej b. Narodowej Armii Ludowej (b. NRD) w Bad Saarow, profesor otolaryngologii, generał – porucznik służby medycznej, specjalista orzecznictwa wojskowo-lekarskiego.
1989 r. Prof. zw. dr hab. n. med. Witold Janusz RUDOWSKI Profesor i wieloletni kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Hematologii w Warszawie, członek rzeczywisty PAN, b. prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, chirurg-transfuzjolog, doktor honoris causa Akademii Medycznej w Poznaniu, Warszawie, Łodzi i Wrocławiu oraz Uniwersytetu w Edynburgu.
1990 r. Płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Jan Andrzej CHOMICZEWSKI Były dziekan Wydziału Lekarskiego oraz szef Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Wojskowej Akademii Medycznej, profesor mikrobiolog-epidemiolog, były prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
1992 r. Prof. dr med. Peter Kynaston THOMAS Profesor neurologii w Londynie i Narodowego Szpitala Queen Square, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, współpracownik Kliniki Neurologicznej i Neurochirurgicznej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
1992 r. Gen. dyw. prof. dr n. med. Enrique MENDEZ jr Były zastępca Lekarza Wojsk Lądowych Armii USA, asystent sekretarza obrony ds. zdrowia za prezydentury George’a Bush’a (seniora), specjalista organizacji wojskowych służby zdrowia w dziedzinie interny, chirurgii i chorób zakaźnych w warunkach polowych.
1998 r. Gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Władysław TKACZEWSKI Były rektor Wojskowej Akademii Medycznej, profesor zwyczajny nauk medycznych (kardiolog i gastroenterolog) wybitny klinicysta, dydaktyk i organizator, doktor honoris causa Wojskowej Akademii Medycznej w Leningradzie w 1988 r.
1998 r. Płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Sylwester CZAPLICKI Były komendant Centrum Kształcenia Podyplomowego WAM w Warszawie, były Naczelny Internista WP, profesor zwyczajny nauk medycznych, kardiolog i badacz metod elektro- i radiodiagnostycznych w kardiologii.
1999 r. Płk prof. dr hab. n. med. Josef FUSEK Prorektor Wojskowej Akademii Medycznej w Hradec Kralove, jej były rektor, profesor farmakologii, specjalista toksykolog, członek Rady Naukowej Uniwersytetu Karola w Pradze i Uniwersytetu w Hradec Kralove, przedstawiciel wojskowej służby zdrowia Republiki Czeskiej w strukturach NATO w Brukseli.
1999 r Płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Stanisław Ludwik BARAŃSKI Były wieloletni komendant Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, członek Międzynarodowej Akademii Astronautycznej oraz Nowojorskiej Akademii Nauk, cytofizjolog i specjalista medycyny lotniczej i kosmicznej
1999 r. Płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Jan Roman HAFTEK Ordynator Kliniki Urazów Układu Nerwowego Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, były kierownik Kliniki Neurochirurgii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych i Komisji Nauk Neurologicznych PAN
2000 r. Gen. dyw. prof. Antonin SEIGNEURIC Generalny Inspektor Wojskowej Służby Zdrowia i Komendant Szkoły Służby Zdrowia Armii Francuskiej w Lyonie. Specjalista w zakresie medycyny lotniczej i kardiologii, inicjator współpracy wojskowej służby zdrowia Francji i Polski, zwłaszcza uczelni medycznych w Lyonie i Łodzi.
2001 r. Płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Leszek Cieciura Członek Polskiej Akademii Nauk, były prorektor WAM ds. nauki, wieloletni kierownik Zakładu Histologii i Embriologii WAM, pionier badań w zakresie mikroskopii elektronowej, pierwszy promowany przez Radę Wydziału Lekarskiego WAM doktor medycyny
2001 r. Płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Zofia Wanda KRAWCZYK Były wieloletni kierownik Instytutu Narządów Zmysłu i Kliniki Okulistycznej Wojskowej Akademii Medycznej, naukowiec i klinicysta okulistyki, zwłaszcza w zakresie neurookulistyki, urazów narządu wzroku i problemów krążenia krwi w siatkówce i naczyniówce, zasłużony dydaktyk
2001 r. Prof. zw. dr hab. n. med. Kornel Stanisłwa GIBIŃSKI Były prorektor ds. nauki Śląskiej Akademii Medycznej wKatowicach i wieloletni kierownik jej Klinik: Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, członek PAN, PAU, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, doktor honoris causa pięciu uczelni, w tym WAM w 2001 r., internista, gastroenterolog, etyk.
2002 r Płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Zdzisław RUSZCZAK Członek PAN, naczelny specjalista-dermatolog WP, były prorektor WAM ds. klinicznych i szef Zespołu Katedr Klinicznych, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Dermatologicznej WAM, naukowiec, klinicysta i dydaktyk
2002 r. Płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Kazimierz TRZNADEL Członek PAN, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, naczelny specjalista WP w dziedzinie toksykologii, były dziekan, promotor ds. klinicznych i kierownik kliniki chorób wewnętrznych w WAM, naukowiec, klinicysta i dydaktyk zwłaszcza w zakresie interny, nefrologii i toksykologii

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2002 Prof. Longin Marianowski Doktor wszechnauk lekarskich, profesor zwyczajny Akademii Medycznej w Warszawie, kierownik Katedry I Kliniki Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, były dziekan Akademii Medycznej w Warszawie, ginekolog-położnik, redaktor i recenzent wielu pism branżowych, autor książki „Narodziny to moja specjalność”; odznaczony Krzyże Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski; ściśle współpracuje z Instytutem Matki Polki w Łodzi
2002 Prof. Aaron Polliack Profesor Uniwersytetu Hadassah w Jerozolimie, hematolog, onkolog, specjalista w zakresie diagnostyki i terapii białaczek i chłoniaków, odkrywca anomalii genetycznych odpowiedzialnych za rozwój białaczek, założyciel i redaktor naukowy „Leukemia and Lymphoma”, kierownik Kliniki Hematologii Uniwersytetu Hadassah w Jerozolimie
2003 Prof. Victor Warren Fazio Profesor medycyny, chirurg-onkolog, gastroenterolog, przez ponad 25 lat był kierownikiem Kliniki Chirurgii Kolorektalnej i zastępcą dyrektora Instytutu Chirurgii w Cleveland w stanie Ohio, prezes Instytutu Chorób Układu Pokarmowego w Cleveland Clinic, przewodniczącym American Bard of Colon and Recital Surgery i American Society of Colon and Recital Surgeons, laureat m.in. The Cleveland Clinic Master Clinician Award, the Al and Norma Lerner Humanitarian Award, Premier Physician Award, odznaczony Orderem Australii, wyróżniony tytułem najlepszego chirurga w Ameryce (American Health Magazine); zmarł w 2015 roku
2003 Prof. Antoni Gabryelewicz Doktor wszechnauk lekarskich, profesor zwyczajny Akademii Medycznej w Białymstoku, wieloletni kierownik Kliniki Gastroenterologii AM w Białymstoku, chirurg, gastroenterolog, pankreatolog, były dziekan AM w Białymstoku i były Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, laureat nagród 1° Ministra Zdrowia i rektora AM, wyróżniony Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia i Medalem Edukacji Narodowej; zmarł w 2010 roku
2003 Prof. Andrzej Szczeklik Doktor nauk wszechmedycznych, profesor Akademii Medycznej w Krakowie i jej Rektor, kierownik Kliniki Chorób wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny lekarz, internista, pulmonolog, kardiolog, naukowiec, erudyta, pisarz, pianista, redaktor i główny autor „Interny Szczeklika”oraz „Medycyny Praktycznej”, odkrywca genetycznego podłoża astmy oskrzelowej(nagroda pisma „The Lancet”), odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Ecce Homo, wyróżniony m.in. Nagrodą Totus, członek Faculty of 1000 Medicine, zmarł w 2012
2004 Prof. Franciszek Kokot Profesor nauk medycznych, rektor Śląskiej Akademii Medycznej, profesor i kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, członek PAN i PAU, nefrolog, endokrynolog, odznaczony Krzyżami Kawalerskim, Komandorskim i Wielkim OOP
2004 Prof. Hendrik Timmerman Profesor farmakochemii Wydziału Chemii i kierownik Zakładu Farmakochemii na Uniwersytecie Vrije w Amsterdamie, dyrektor ds. Badań Naukowych w Centrum Badań nad Lekiem w Leiden-Amsterdam
2004 Prof. Herbert Budka Dyrektor Instytutu Neurologii Uniwersytetu Wiedeńskiego, profesor Instytutu Neuropatologii Uniwersyteckiego Szpitala w Zurichu, neurolog, psychiatra, neuropatolog, neurobiolog,
2005 Prof. Andrzej K. Tarkowski Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, embriolog, fotograf, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu OOP, laureat Nagrody Japońskiej, Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody im. Alberta Bracheta Belgijskiej Akademii Królewskiej
2005 Prof. Ryszard Gryglewski Profesor Wydziału Lekarskiego AM w Krakowie, kierownik Katedry Farmakologii, współodkrywca prostacykliny, rektor Akademii Medycznej w Krakowie, uhonorowany Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, tytułem Gloria Medicine i Medicus Magnus oraz Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta i Wielkim Krzyżem C Polonia Restituta farmakolog kliniczny
2005 Prof. Miriam Katz Profesor ginekologii i położnictwa, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i kierownik Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej Soroka Medical Center Ben-Gurion University of the Negev, założycielka Placental Research Laboratory
2005 Prof. Paul Kleihues Profesor w Zakładzie Neuropatologii Instytutu Patologii Uniwersytetu w Zuychu, neuropatolog, neurochirurg, wyróżniony m.in. Złotym Medalem Francuskiej Ligi Badań nad Rakiem oraz nagrodą za kliniczne badania naukowe Europejskiej Federacji Towarzystw Badań nad Rakiem
2006 Prof. Eberhard Nieschlag Profesor nauk medycznych, założyciel i dyrektor Instytutu Medycyny Rozrodu Uniwersytetu w Munster, endokrynolog, androlog kliniczny, wyróżniony m.in. Medalem British Endocrine Society, Medalem Clinical Endocrinology Trust, Nagrodą Medyczną Ernsta-Junga
2006 Prof. Edward F. Plow Profesor Cleveland Clinic Lerner College of Medicine, dyrektor Działu Kardiologii Molekularnej w The Cliveland Clinic Foundation w Cleveland, biolog, biochemik, laureat m.in. Investigator Recognition Award for Contribution in Hemostasis, Distin-guished Career Award, Scientific Achievement Award in Basie Science
2006 Prof. Karel Lewit Profesor Kliniki Neurologii Instytutu Kształcenia Podyplomowego w Pradze, wykładowca Uniwersytetu Karola w Pradze, twórca najlepszego podręcznika medycyny manualnej na świecie, neurolog, zmarł w 2014 roku
2006 Prof. Ilpo Huhtaniemi Profesor i kierownik grupy badawczej Biologii Rozrodu w Instytucie Biologii Rozwoju i Reprodukcji w Imperial College w Londynie, chemik, endokrynolog molekularny
2007 Prof. Tadeusz Tołłoczko Profesor zwyczajny AM w Warszawie, kierownik Kliniki Chirurgicznej II Wydziału Lekarskiego AM, w latach 1990-1996 rektor AM w Warszawie, chirurg endokrynologiczny, transplantolog, wielokrotnie odznaczany m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem Gloria Medicinae, Medalem Komisji Edukacji NArodwoej
2007 Prof. Josephine Arendt Profesor endokrynologii Univeristy of Surrey w Guildford w Wielkiej Brytanii, założycielka Centrum Chronobiologii, odznaczona m.in. medalami St. Gorans Hospital, Karolinska Institute w Sztokholmie, Medalem im. Ernsta i Berty Scharrer, biochemik, endokrynolog
2007 Prof. Maciej Gembicki Profesor AM w Poznaniu, wieloletni kierownik Kliniki Endokrynologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu, prawnik, internista, endokrynolog, specjalista medycyny nuklearnej
2007 Prof. Peter G. Fedor-Freybergh Profesor psychologii i medycyny prenatalnej i perinatalnej, Kierownik Katedry Psychologii Prenatalnej i Perinatalnej oraz Nauk Społecznych Uniwersytetu Zdrowia i Nauk Społecznych w Bratysławie, Koordynator ds. Nauki i Badań na I Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w Pradze, psychiatra, psychiatra dziecięcy, ginekolog-położnik
2007 Prof. Marek Pawlikowski Dyrektor Instytutu Endokrynologii oraz kierownik Zakładu Endokrynologii Doświadczalnej i Diagnostyki Hormonalnej. W latach 1987-1990 rektor Akademii Medycznej w Łodzi, neuroendokrynolog.
2007 Prof. Marek Edelman Wieloletni kierownik Oddział Intensywnej Terapii w szpitalu im. Pirogowa, działacz polityczny i społeczny, kardiolog, jeden z przywódców powtania w getcie warszawskim, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Legii Honorowej, Orderem Krzyża Grunwaldu II klasy, Orderem Orła Białego, Honorowy Obywatel Łodzi,
2007 Prof. Teofan Domżał Profesor medycyny WAM w Warszawie, wieloletni kierownik Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie, neurolog
2007 Prof. Andrzej Bartke Dyrektor Instytutu Medycyny Geriatrycznej Uniwersytetu Południowego Illinois w Springfield, zoolog, biolog, wybitny naukowiec, w centrum zainteresowań profesora znalazły się endokrynologia rozrodu i starzenia się, długowieczność
2008 Prof. Andrzej Kurnatowski Profesor Akademii Medycznej w Łodzi, patomorfolog, onkolog doświadczalny, były dziekan i prorektor AM w Łodzi, odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Kawalerskim OOP, wyróżniony tytułami Zasłużonego Lekarza PRL i Zasłużonego Nauczyciela PRL, laureat Nagrody m. Łodzi
2008 Prof. Robert H. Jones Profesor University Medical Center w Durham w Północnej Karolinie, profesor chirurgii, profesor radiologii, kardiolog, ambasador amerykańskiej nauki, wydawca książek
2008 Prof. Felipe Casanueva Freijo Profesor Uniwersytetu w Santiago de Compostela, doktor nauk biologicznych i medycznych, specjalista z zakresu endokrynologii i żywienia, laureat nagrody im. Geoffreya Harrisa, kierownik Oddziału Endokrynologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Santiago de Compostela
2008 Prof. Jerzy A.G. Vetulani Profesor nauk przyrodnicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, biochemik, biolog, neuropsychofarmakolog, był założycielem i kierownikiem Zakładu Biochemii Instytutu Farmakologii PAN, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, laureat Międzynarodowej Nagrody Anna Monika, redaktor naczelny pisma „Wszechświat”
2008 Prof. Stanisław J. Konturek Profesor nauk medycznych, emerytowany profesor Katedry Fizjologii Collegium Medicum UJ, fizjolog, gastroenterolog, były prorektor UJ, członek PAN, odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej, laureat Nagrody Miasta Krakowa oraz dyplomu „Laur Jagielloński”
2009 Prof. Michael Katz Profesor pediatrii na Uniwersytecie w Pensylwanii, profesora medycyny tropikalnej i profesora na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, wirusolog kliniczny, pediatra, specjalista chorób tropikalnych, współpracuje z Zakładem Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych UM w Łodzi
2011 Prof. Thomas Slaga Profesor farmakologii, dyrektor Instytutu Farmakologii(University of Texas Health Science Center San Antonio, USA), biolog, badacz kancerogenezy chemicznej
2011 Prof. Szewach Weiss Profesor nauk politycznych, polityk, dziennikarz, dyplomata, były przewodniczący Knesetu i ambasador Izraela w Polsce, odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP, Odznaką Honorową „Bene Merito”, Komandoria Missio Reconciliationis, laureat Nagrody Amitaia oraz Nagrody Brata Alberta
2012 Prof. Aaron Ciechanover Profesor i dyrektor Rappaport Family Institute for Research in Medical Sciences w Technion, Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii(2004), biology, biochemik
2013 Prof. Norman Minner Rich Profesor The School of Medicine of the Uniformed Services University of the Health Scienses (USUHS), kierownik Kliniki Chirurgii The School of Medicine of the Uniformed Services (University of the Health Sciences, Bethesda, Maryland), prezydent North American Chapter of the International Society Cadriovascular Surgery, American Venous Forum, Eastern Vascular Society, chirurg naczyniowy, lekarz wojskowy
2015 Prof. Ada Yonath Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie chemii(2009), Nagrody Wolfa, odznaczona Medalem M. Skłodowskiej-Curie, profesor Instytucie Weizmanna w Izraelu, dyrektor Wydziału Biologii Strukturalnej oraz Kimmelman Center for Biomolecular Assemblies, krystalograf, biochemik, pionier kriobiokrystalografii
2016 Prof. Markolf Hanefeld Dyrektor Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Technicznego, profesor senior w II Kl. Medycznej Wydziału lekarskiego im. Carla Gustawa w Dreźnie. Przez 25 lat wykładał endokrynologię i choroby metaboliczne. Był równocześnie konsultantem ds. endokrynologii i cukrzycy . Odpowiadał również za programy edukacyjne dla chorych z cukrzycą.
2019 Prof.  Antoni Dziatkowiak

Pracę zawodową rozpoczął w 1955 r. w Łodzi pod kierunkiem prof. Jana Molla. Będąc najbliższym współpracownikiem prof. Molla wraz z nim przeniósł się do Łodzi, gdzie w latach 1966-1979 pracował w Klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii AM, początkowo jako adiunkt, a od 1973 roku jako docent i zastępca kierownika Kliniki.

W 1979 r. na zaproszenie rektora krakowskiej Akademii Medycznej przeniósł się do tego miasta, gdzie powierzono mu zorganizowanie Kliniki Chirurgii Serca i Naczyń (obecnie: Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum) oraz Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej (obecnie: Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum). Funkcje kierownika kliniki oraz dyrektora Instytutu pełnił nieprzerwanie do czasu przejścia na emeryturę w październiku 2001 r. Jest założycielem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii COR AEGRUM. Został także członkiem rady patronackiej fundacji Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP