Historia

Strona główna » Uczelnia » Historia » Historia Wojskowej Akademii Medycznej

Historia Wojskowej Akademii Medycznej

poczatki-wojskowego-szkolnictwa-med2W 1957 roku na mocy uchwały Rady Ministrów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Łodzi utworzono Wojskową Akademię Medyczną, która przejęła główny obowiązek kształcenia medycznych kadr wojskowych. Uchwała ta nakazywała Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Zdrowia ustalenie warunków pomocy w przedmiocie prowadzenia prac naukowych na bazie części katedr cywilnej akademii oraz edukacji słuchaczy nowopowstałej Uczelni.

Wewnątrz WAM powołano także szereg klinik i katedr w oparciu o odpowiednie jednostki strukturalne cywilnej Akademii Medycznej. Były to: Katedra Biologii, Katedra Fizyki Lekarskiej, Katedra Chemii Ogólnej, Katedra Chemii Fizjologicznej, Katedra Anatomii Prawidłowej, Katedra Histologii i Embriologii, Katedra Fizjologii, Katedra Anatomii Patologicznej, Katedra Patologii Ogólnej, Katedra Mikrobiologii, Katedra Farmakologii, Katedra Medycyny Sądowej, I i II Katedra Kliniki Chorób Wewnętrznych, II Katedra Kliniki Chirurgicznej, Katedra Chorób Dziecięcych, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Katedra Dermatologii, Katedra Chorób Zakaźnych, Katedra Ftyzjatrii i Katedra Psychiatrii. W tej sytuacji Senat AM 25 maja 1958 roku zgodził się na zatrudnienie 23 samodzielnych pracowników naukowych na etatach WAM oraz na przekazanie do dyspozycji nowej uczelni 51 pomocniczych pracowników naukowych, 5 laborantów i 1 pracownika technicznego. Mimo ostatecznego podziału między łódzkimi uczelniami medycznymi, mającego miejsce w 1962 roku, istniała między nimi wciąż bezpośrednia współpraca. Układała się ona na płaszczyźnie kształcenia stomatologów i farmaceutów. Edukacja tych dwóch grup specjalistów odbywała się głównie na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego i Wydziale Farmacji cywilnej Akademii Medycznej aż do 2002 roku.

poczatki-wojskowego-szkolnictwa-med1W dniu 1 lutego 1958 roku zaczął obowiązywać oficjalny plan „Zasad współpracy pomiędzy Akademią Medyczną a Wojskową Akademią Medyczną”. Na jego podstawie ustalono „zasady nauczania studentów WAM” w zakresie studiów lekarskich i farmaceutycznych, zasady zatrudniania pracowników naukowych cywilnej AM w placówkach WAM, zasady wzajemnego korzystania z pomieszczeń w celu odbywania zajęć dydaktycznych i prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zasady przekazywania sprzętu medycznego.

Uwzględniono również pomoc Akademii Medycznej w przeprowadzaniu egzaminów i rekrutacji studentów na Wojskową Akademię Medyczną. Dla powstania wojskowej uczelni kluczowe znaczenie miał także rozkaz Ministerstwa Obrony Narodowej z 19 maja 1958 roku, który na bazie Wojskowego Centrum Wyszkolenia Medycznego nakazywał utworzenie od 1 lipca 1958 roku Wojskowej Akademii Medycznej. Pierwszym Komendantem – Rektorem WAM został gen. bryg. prof. dr hab. med. Marian Garlicki. Pierwszym Komendantem – Dziekanem Wydziału Lekarskiego został płk prof. dr hab. med. Bolesław Gwóźdź. W skład Uczelni weszły WCWM, Centralny Wojskowy Szpital Kliniczny w Łodzi, Centralny Szpital MON w Warszawie i Ośrodek Szkolenia Oficerów Rezerwy w Przemyślu.

Źródło: 65-lecie Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP