Historia

Strona główna » Uczelnia » Historia » Wydziały Medyczne w Uniwersytecie Łódzkim

Wydziały Medyczne w Uniwersytecie Łódzkim

Uniwersytet Łódzki powołano dekretem Rady Ministrów dnia 24 maja 1945 roku. Pierwszym rektorem uczelni został prof. Tadeusz Kotarbiński

pierwsze-lata-1Pierwszą siedzibą władz były trzy pokoje w budynku Szkoły Techniczno-Przemysłowej przy ul. Żeromskiego 115, a następnie gmach Szkoły Zgromadzenia Kupców przy ul. Narutowicza 68. W ramach uniwersytetu  rozporządzeniem Ministra Oświaty z 27 sierpnia 1945 roku utworzono 3 wydziały medyczne: lekarski, stomatologiczny i farmaceutyczny. Do władz uczelni powołano prorektora ds. wydziałów medycznych. Jako pierwszego na to stanowisko powołano prof. Zygmunta Szymanowskiego. Dziekanami wydziałów zostali: lekarskiego – prof. Wincenty Tomaszewicz, farmaceutycznego – prof. Jan Muszyński, stomatologicznego – prof. Alfred Meissner. Do 1949 roku prorektorami byli: prof. Eugeniusz Wilczkowski, prof. Jerzy Jakubowski; dziekanami wydziałów: lekarskiego – prof. Janusz Sobański i prof. Stefan Bagiński, stomatologicznego prof. Franciszek Zwierzchowski i prof. Aleksander Pruszczyński, farmaceutycznego przez cały czas prof. Jan Muszyński.

pierwsze-lata-2W pierwszych miesiącach po powołaniu uniwersytetu zorganizowano niezbędne do funkcjonowania wydziałów katedry, zakłady i pracownie. Jako pierwsze powstały: Zakład Anatomii Prawidłowej, Zakład Histologii, Zakład Chemii Ogólnej i Fizjologicznej, Zakład Anatomii Patologicznej, Zakład Bakteriologii. Kadrę naukową utworzyli uczeni łódzcy oraz przyjezdni z kresów wschodnich II RP oraz z zagranicy. Przybyłych do Łodzi cechował olbrzymi entuzjazm i zapał twórczy. Niebawem rozpoczęto badania naukowe. Dydaktyka prowadzona była w skromnych warunkach lokalowych. Wykłady odbywały się w sali teatralnej przy ul. Traugutta lub w sali Rady Miejskiej przy ul. Pomorskiej, a także w świetlicach fabryk oraz w prywatnych aptekach.

Zajęcia dla studentów Wydziału Stomatologii i Wydziału Lekarskiego początkowo prowadzone były  w świetlicy fabryki przy ul. Dowborczyków, Klinikę Chirurgii Stomatologicznej umieszczono przy ul. Przybyszewskiego 10, natomiast Katedrę Dentystyki Zachowawczej przy ul. Narutowicza 77. W 1948 roku Wydział Stomatologiczny przeniesiono do dawnej siedziby Towarzystwa Kredytowego Miasta Łodzi przy ul. Pomorskiej 21. Studenci Wydziału Farmaceutycznego studiowali przy ul. Lindleya 3, a od roku 1948 przy ul. Lindleya 6.

Źródło: 65-lecie Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP