Władze

Strona główna » Uczelnia » Władze » Rzecznicy dyscyplinarni w kadencji 2021-2024

Rzecznicy dyscyplinarni w kadencji 2021–2024

Rzeczni­cy ds. nauczy­cieli aka­demic­kich:
prof. Lud­miła Żylińs­ka
prof. uczel­ni dr hab. n.med. Maciej Gody­c­ki-Ćwirko
prof. dr hab. n. farm. Elż­bi­eta Brzez­ińs­ka
prof. uczel­ni dr hab. n.med. Michał Plewka
prof. uczel­ni dr hab. n. prawn. Mał­gorza­ta Serwach

Rzeczni­cy ds. stu­den­tów i dok­toran­tów:
prof. uczel­ni dr hab. n.med. Piotr Hogen­dorf (anglo­języ­czni)
dr hab. n.med. prof. uczel­ni Moni­ka Sienkiewicz
prof. dr hab. n.med. Edward Kowal­czyk
prof. dr hab. n.med. Cezary Watała
dr n. o zdrow­iu Moni­ka Burzyńs­ka

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP