Doktoranci – stypendia

Stypendia Ministra, Samorządowe i inne

Fundacja Dobra Sieć oraz Polsko Amerykańska Fundacja Wolności zaprasza do skorzystania z ogólnopolskiego serwisu o stypendiach i konkursach – www.mojestypendium.pl

Można tam znaleźć stypendia, konkursy i staże dla studentów i doktorantów.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.


 

UWAGA
Z uwagi na zaplanowany termin posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego, studenci i doktoranci Wydziału Lekarskiego wnioski o styp. Ministra składają w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 roku.

Studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zainteresowanych stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 informujemy, że wnioski wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą wybitne osiągnięcia należy składać wyłącznie w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Pl. Hallera 1, budynek 1; studenci – pok. 205; doktoranci – pok. 206) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2016 roku.

WAŻNE DLA DOKTORANTÓW !!!
Doktoranci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w przypadku ujęcia we wniosku publikacji naukowych, których są współautorami, zobowiązani są do dostarczenia wraz z wnioskiem i załącznikami dotyczącymi publikacji zaświadczenia od opiekuna naukowego potwierdzającego wkład procentowy doktoranta w każdą z publikacji naukowych zawartych we wniosku.

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie