Centrum Nauczania Języków Obcych

Program ERASMUS+

PROGRAM ERASMUS+

Regulamin kursów i egzaminów językowych oraz uznawalności certyfikatów językowych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Wyjazdy w ramach programu Erasmus + Studia oraz Praktyka.

 1. Wyjazdy studentów na studia.
 2. Kursy językowe są skierowane wyłącznie do studentów zamierzających wyjechać na studia lub praktykę w kolejnym roku akademickim. Każdy student podejmujący się udziału w kursie jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu językowego (jak w przypadku każdego egzaminu nie wiąże się to z obowiązkiem uzyskania zaliczenia). Opłata rejestracyjna wynosi 30 PLN. Student jest zwolniony z dalszych opłat za kurs i egzamin. Nieprzystąpienie do egzaminu dyskwalifikuje kandydata do późniejszego udziału w wyjazdach w ramach programu Erasmus +.
 3. Zapisy na kurs przyjmuje Dział Współpracy Zagranicznej we wcześniej wskazanym terminie. Zapisywać można się wyłącznie osobiście. Po zapisie w ciągu 2 dni należy dosłać potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej.  (opłaty należy dokonać na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Al. Kościuszki 4, nr konta 46 10501461 1000 0005 03784118 z dopiskiem ERASMUS KURSY JĘZYKOWE)
  Terminy zapisów na kursy zostaną opublikowane w zakładce : https://umed.pl/nauka/wspolpraca-zagraniczna/erasmus/komunikaty/
 4. Poziom wymagany przy wyjazdach od studentów wyjeżdzających na studia to B2 z języka w którym prowadzone są zajęcia na danej uczelni. W przypadku uczelni włoskich dodatkowo wymagany jest poziom A1 z języka włoskiego.
 5. Poziom B2 oznacza:
  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków            przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z   rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać      się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym            użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w          szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub             pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji,       rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
  https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
 6. Osoby które uczestniczyły w kursie językowym zostaną zapisane na egzamin z danego języka. Pozostałe osoby będą mogły zapisać się na egzamin w CNJO osobiście lub mailowo: cnjo@umed.lodz.pl.
 7. Każdy student ma prawo podejścia do jednego terminu egzaminu z dowolnej ilości języków. Student może wybrać z dwóch dostępnych terminów egzaminów dla każdego z języków na każdym poziomie. Nie będą organizowane egzaminy poprawkowe. Wszystkie egzaminy mają formę pisemną.

Nowe terminy egzaminów Erasmus + / New dates of exams for Erasmus +

Język – Language data / date  dzień / day – Godzina / time Sala / room Prowadzący/ Lector
francuski / French 26.03.2021 piątek / Friday 17.00 /
5 p.m
306 dr Łukasz Szkopiński
hiszpański / Spanish 25.03.2021 czwartek/ Thursday 17.00 /
5 p.m
319 mgr Piotr Roman
niemiecki / German 25.03.2021 czwartek / Thursday 17.00 /
5 p.m
305 mgr Anna Nazarska – Brzeska
włoski / Italian A1 25.03.2021 czwartek / Thursday 17.30  / 5.30 p.m 306 mgr Anna Walęcka
włoski / Italian B2 25.03.2021 czwartek / Thursday 18.30 / 6.30 p.m 306 mgr Anna Walęcka
angielski/ English 26.03.2021 piątek / Friday 17.00 /
5 p.m
304 mgr Sławomir Wysocki

Egzaminy będą prowadzone w salach Centrum Nauczania Języków Obcych, Pl. Hallera 1b, III piętro.
The exams will be held at Centrum Nauczania Języków Obcych (Foreign Language Center), Pl. Hallera 1b, 3rd floor.

Zapisy do wtorku ( 23.03.2021r.) do godz. 15.00 mailowo na adres: joanna.cieplucha@umed.lodz.pl
You can register for the exams by Tuesday ( 23.03.2021r.), 3 p.m !!! at: joanna.cieplucha@umed.lodz.pl

Proszę wpisać w mailu : Imię I Nazwisko, rok i kierunek studiów oraz wybrany język
Include in the mail the following information: Name, Surname, Year and Faculty of your Studies as well as the language you choose.

 1. Każde kolejne podejście do egzaminu (np. w kolejnym roku akademickim lub po uzyskaniu certyfikatu ) jest traktowane jako poprawka. Studentowi będzie uznawana ostania uzyskana ocena z danego języka.
 2. Wyniki egzaminów językowych będą dostępne w Dziale Współpracy Zagranicznej w ciągu 7 dni roboczych. Student ma prawo odwołania w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników. W tym celu należy złożyć podanie do „Komisji Odwoławczej” ze stosownym uzasadnieniem. Podanie składamy osobiście w Dziale Współpracy Zagranicznej.
 3. Certyfikaty które zwalniają studenta z egzaminu:
Poziom języka potwierdzony certyfikatem ocena
C2 5,5 (ponad bardzo dobry)
C1 5,0 (bardzo dobry)
B2 4,5 (ponad dobry) ważność certyfikatu: 2 lata
ACERT 0,5 oceny wyżej od oceny uzyskanej z egzaminu
Dyplom finalisty Olimpiady Języka Angielskiego w Naukach Biomedycznych 5,5 (ponad bardzo dobry)

Certyfikatem nie jest zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego na danym poziomie.

 1. Wyjazdy studentów na praktykę.
 2. Kursy językowe są skierowane wyłącznie do studentów zamierzających wyjechać na studia lub praktykę w kolejnym roku akademickim. Każdy student podejmujący się udziału w kursie jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu językowego (jak w przypadku każdego egzaminu nie wiąże się to z obowiązkiem uzyskania zaliczenia). Opłata rejestracyjna wynosi 30 PLN. Student jest zwolniony z dalszych opłat za kurs i egzamin. Nieprzystąpienie do egzaminu dyskwalifikuje kandydata do późniejszego udziału w wyjazdach w ramach programu Erasmus +.
 3. Zapisy na kurs przyjmuje Dział Współpracy Zagranicznej we wcześniej wskazanym terminie. Zapisywać można się wyłącznie osobiście. Po zapisie w ciągu 2 dni należy dosłać potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej. (opłaty należy dokonać na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Al. Kościuszki 4, nr konta 46 10501461 1000 0005 03784118 z dopiskiem ERASMUS KURSY JĘZYKOWE)
  Terminy zapisów na kursy zostaną opublikowane w zakładce : https://umed.pl/nauka/wspolpraca-zagraniczna/erasmus/komunikaty/
 4. Studentom wyjeżdzającym na praktykę będzie uznawana ocena z lektoratu prowadzonego przez CNJO na UM pod warunkiem iż będzie to ocena dobra lub wyższa. Pozostałe osoby zainteresowane wyjazdem będą musiały podejść do egzaminu językowego na poziomie B2.
 5. Osoby które uczestniczyły w kursie językowym zostaną zapisane na egzamin z danego języka. Pozostałe osoby będą mogły zapisać się na egzamin w CNJO osobiście lub mailowo: cnjo@umed.lodz.pl
 6. Każdy student ma prawo podejścia do jednego terminu egzaminu z dowolnej ilości języków. Student może wybrać z dwóch dostępnych terminów egzaminów dla każdego z języków na każdym poziomie. Nie będą organizowane egzaminy poprawkowe. Wszystkie egzaminy mają formę pisemną.

Terminy egzaminów językowych :

Język Nazwisko lektora I termin / godz. II termin / godz. Sala CNJO
Pl. Hallera 1b, IIIp.
Język angielski mgr Sławomir Wysocki 19.02.2021r.
(piątek) g. 18.00
05.03.2021r.
(piątek) g. 18.00
306
Język niemiecki mgr Anna Nazarska – Brzeska 09.02.2021r.
(wtorek), g. 17.00
23.02.2021r.
(wtorek), g. 17.00
306
Język francuski dr Łukasz Szkopiński 10.02.2021r
(środa), g. 17.00
26.02.2021r.
(piątek), g. 17.00
306
Język włoski
Grupa B1
mgr Anna Walęcka 08.02.2021r.
(poniedziałek) g.18.00
22.02.2021r.
(poniedziałek) g. 18.00
306
Język włoski
Grupa A1
mgr Anna Walęcka 10.02.2021r. (s.304)
(środa), g. 18.00
24.02.2021r. (s.306)
(środa) g.18.00
304 / 306

W przypadku dużej ilości chętnych, sale będą zmieniane na większe, aby zachować reżim sanitarny.
Na egzamin można zapisać się najpóźniej 1 dzień przed terminem egzaminu:
mailowo: cnjo@umed.lodz.pl , telefonicznie – 042 2725161, 502447658
Zdający tylko raz ma prawo przystąpić do egzaminu.

 1. Każde kolejne podejście do egzaminu (np. w kolejnym roku akademickim lub pomimo uzyskanej już oceny z lektoratu) jest traktowane jako poprawka. Studentowi będzie uznawana ostania uzyskana ocena z danego języka.
 2. Wyniki egzaminów językowych będą dostępne w Dziale Współpracy Zagranicznej w ciągu 7 dni roboczych. Student ma prawo odwołania w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników. W tym celu należy złożyć podanie do „Komisji Odwoławczej” ze stosownym uzasadnieniem. Podanie składamy osobiście w Dziale Współpracy Zagranicznej.
 3. Certyfikaty które zwalniają studenta z egzaminu:
Poziom języka potwierdzony certyfikatem ocena
C2 5,5 (ponad bardzo dobry)
C1 5,0 (bardzo dobry)
B2 4,5 (ponad dobry) ważność certyfikatu: 2 lata
ACERT 0,5 oceny wyżej od oceny uzyskanej z egzaminu
Dyplom finalisty Olimpiady Języka Angielskiego w Naukach Biomedycznych 5,5 (ponad bardzo dobry)

Certyfikatem nie jest zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego na danym poziomie.

 1. Poziom B2 oznacza:
  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
  https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!