Centrum Nauczania Języków Obcych

Program ERASMUS+

Regulamin kursów i egzaminów językowych oraz uznawalności certyfikatów językowych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Wyjazdy w ramach programu Erasmus + Studia oraz Praktyka.

I. Wyjazdy studentów na studia.

1. Kursy językowe są skierowane wyłącznie do studentów zamierzających wyjechać na studia lub praktykę w kolejnym roku akademickim. Każdy student podejmujący się udziału w kursie jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu językowego (jak w przypadku każdego egzaminu nie wiąże się to z obowiązkiem uzyskania zaliczenia). Opłata rejestracyjna wynosi 30 PLN. Student jest zwolniony z dalszych opłat za kurs i egzamin. Nieprzystąpienie do egzaminu dyskwalifikuje kandydata do późniejszego udziału w wyjazdach w ramach programu Erasmus +.

2. Zapisy na kurs przyjmuje Dział Współpracy Zagranicznej we wcześniej wskazanym terminie. Zapisywać można się wyłącznie osobiście. Po zapisie w ciągu 2 dni należy dosłać potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej.  (opłaty należy dokonać na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Al. Kościuszki 4, nr konta 46 10501461 1000 0005 03784118 z dopiskiem ERASMUS KURSY JĘZYKOWE)

Terminy zapisów na kursy zostaną opublikowane w zakładce : https://umed.pl/nauka/wspolpraca-zagraniczna/erasmus/komunikaty/

3. Poziom wymagany przy wyjazdach od studentów wyjeżdzających na studia to B2 z języka w którym prowadzone są zajęcia na danej uczelni. W przypadku uczelni włoskich dodatkowo wymagany jest poziom A1 z języka włoskiego.

4. Poziom B2 oznacza:
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków            przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z   rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać      się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym            użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w          szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub             pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji,       rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale

5. Osoby które uczestniczyły w kursie językowym zostaną zapisane na egzamin z danego języka. Pozostałe osoby będą mogły zapisać się na egzamin w CNJO osobiście lub mailowo: cnjo@umed.lodz.pl.

6. Każdy student ma prawo podejścia do jednego terminu egzaminu z dowolnej ilości języków. Student może wybrać z dwóch dostępnych terminów egzaminów dla każdego z języków na każdym poziomie. Nie będą organizowane egzaminy poprawkowe. Wszystkie egzaminy mają formę pisemną.

Terminy egzaminów językowych :

Język: I termin II termin
Angielski 12.02.2020
CDUM , Pomorska 251 , Aula 1000, godz. 17.00-18.00
28.02.2020
CDUM Pomorska 251, s.1.18,
godz. 19.00-20.00
Niemiecki 7.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.318,
godz. 17.00-18.00
2.03.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.318,
godz. 17.00-18.00
Francuski 6.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.305,
godz. 17.00-18.00
27.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.305,
godz. 17.00-18.00
Hiszpański 4.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.319,
godz. 17.00-18.00
25.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.319,
godz. 17.00-18.00
Włoski A1 3.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.306,
godz. 17.30-18.30
24.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.306,
godz. 17.30-18.30
Włoski B2 5.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.306,
godz. 17.30-18.30
26.02.2020
CNJO , Pl. Hallera 1B, s.306,
godz. 17.30-18.30

Na egzamin można zapisać się najpóźniej 1 dzień przed terminem egzaminu:

mailowo: cnjo@umed.lodz.pl , telefonicznie – 042 2725161 lub osobiście w sekretariacie CNJO, pok. 312

Zdający tylko raz ma prawo przystąpić do egzaminu.

7. Każde kolejne podejście do egzaminu (np. w kolejnym roku akademickim lub po uzyskaniu certyfikatu ) jest traktowane jako poprawka. Studentowi będzie uznawana ostania uzyskana ocena z danego języka.

8. Wyniki egzaminów językowych będą dostępne w Dziale Współpracy Zagranicznej w ciągu 7 dni roboczych. Student ma prawo odwołania w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników. W tym celu należy złożyć podanie do „Komisji Odwoławczej” ze stosownym uzasadnieniem. Podanie składamy osobiście w Dziale Współpracy Zagranicznej.

9. Certyfikaty które zwalniają studenta z egzaminu:

Poziom języka potwierdzony certyfikatem ocena
C2 5,5 (ponad bardzo dobry)
C1 5,0 (bardzo dobry)
B2 4,5 (ponad dobry) ważność certyfikatu: 2 lata
ACERT 0,5 oceny wyżej od oceny uzyskanej z egzaminu
Dyplom finalisty Olimpiady Języka Angielskiego w Naukach Biomedycznych 5,5 (ponad bardzo dobry)

Certyfikatem nie jest zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego na danym poziomie.

 

II. Wyjazdy studentów na praktykę.

1. Kursy językowe są skierowane wyłącznie do studentów zamierzających wyjechać na studia lub praktykę w kolejnym roku akademickim. Każdy student podejmujący się udziału w kursie jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu językowego (jak w przypadku każdego egzaminu nie wiąże się to z obowiązkiem uzyskania zaliczenia). Opłata rejestracyjna wynosi 30 PLN. Student jest zwolniony z dalszych opłat za kurs i egzamin. Nieprzystąpienie do egzaminu dyskwalifikuje kandydata do późniejszego udziału w wyjazdach w ramach programu Erasmus +.

2. Zapisy na kurs przyjmuje Dział Współpracy Zagranicznej we wcześniej wskazanym terminie. Zapisywać można się wyłącznie osobiście. Po zapisie w ciągu 2 dni należy dosłać potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej. (opłaty należy dokonać na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Al. Kościuszki 4, nr konta 46 10501461 1000 0005 03784118 z dopiskiem ERASMUS KURSY JĘZYKOWE)

Terminy zapisów na kursy zostaną opublikowane w zakładce : https://umed.pl/nauka/wspolpraca-zagraniczna/erasmus/komunikaty/

3. Studentom wyjeżdzającym na praktykę będzie uznawana ocena z lektoratu prowadzonego przez CNJO na UM pod warunkiem iż będzie to ocena dobra lub wyższa. Pozostałe osoby zainteresowane wyjazdem będą musiały podejść do egzaminu językowego na poziomie B2.

4. Osoby które uczestniczyły w kursie językowym zostaną zapisane na egzamin z danego języka. Pozostałe osoby będą mogły zapisać się na egzamin w CNJO osobiście lub mailowo: cnjo@umed.lodz.pl

5. Każdy student ma prawo podejścia do jednego terminu egzaminu z dowolnej ilości języków. Student może wybrać z dwóch dostępnych terminów egzaminów dla każdego z języków na każdym poziomie. Nie będą organizowane egzaminy poprawkowe. Wszystkie egzaminy mają formę pisemną.

Terminy egzaminów językowych :

Język Termin I Termin II
angielski 12.02.2020 28.02.2020
niemiecki 7.02.2020 2.03.2020
włoski 3.02.2020 (A1)

5.02.2020 (B2)

24.02.2020 (A1)

26.02.2020 (A2)

francuski 6.02.2020 27.02.2020
hiszpański 4.02.2020 25.02.2020

 

6. Każde kolejne podejście do egzaminu (np. w kolejnym roku akademickim lub pomimo uzyskanej już oceny z lektoratu) jest traktowane jako poprawka. Studentowi będzie uznawana ostania uzyskana ocena z danego języka.

7. Wyniki egzaminów językowych będą dostępne w Dziale Współpracy Zagranicznej w ciągu 7 dni roboczych. Student ma prawo odwołania w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników. W tym celu należy złożyć podanie do „Komisji Odwoławczej” ze stosownym uzasadnieniem. Podanie składamy osobiście w Dziale Współpracy Zagranicznej.

8. Certyfikaty które zwalniają studenta z egzaminu:

Poziom języka potwierdzony certyfikatem ocena
C2 5,5 (ponad bardzo dobry)
C1 5,0 (bardzo dobry)
B2 4,5 (ponad dobry) ważność certyfikatu: 2 lata
ACERT 0,5 oceny wyżej od oceny uzyskanej z egzaminu
Dyplom finalisty Olimpiady Języka Angielskiego w Naukach Biomedycznych 5,5 (ponad bardzo dobry)

Certyfikatem nie jest zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego na danym poziomie.

9. Poziom B2 oznacza:

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale

 

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!