Ubezpieczenie

NNW/OC

BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE z PZU S.A.

Program ubezpieczenia Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na rok akademicki 2016/2017

 • 1 kompleksowy wariant
 • niskie składki
 • szeroki zakres ochrony

Specjalnie dla Was rozszerzono ochronę o:

 • świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV lub WZW typu B lub C
 • zwrot kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego ze styczności z HIV oraz wirusem WZW typu A, B,C

Zarejestruj się i wybierz wariant a potwierdzenie ochrony otrzymasz na maila.
Złóż deklarację już dziś a płatności możesz dokonać do 15 listopada 2016r. – decyduje data wpływu składki.
Opłacenie składki po 15 listopada zapewnia ochronę ubezpieczeniową od daty wpływu składki na konto do dnia 30 września 2017r.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – suma ubezpieczenia 35.000 zł
  Chroni to co najcenniejsze – Twoje życie i zdrowie bez względu na to czy jesteś w kraju czy za granicą, czy uczysz się, pracujesz, uprawiasz sport lub jeździsz na nartach.
 • Darmowy pakiet Medycznego Assistance (na terenie RP).
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – suma gwarancyjna 10.000 PLN/ limit 5.000 PLN dla szkód w mieniu najmowanym

Pokrywa szkody wyrządzone w Polsce przez Ciebie innym:

 • kiedy zalejesz wynajmowane mieszkanie lub mieszkania sąsiada
 • kiedy zrzucisz doniczkę na głowę przechodnia
 • kiedy spowodujesz kolizję rowerem
 • kiedy wyrządzisz komuś szkodę w mieniu, w tym podczas zajęć lub praktyk
 • kiedy szalejąc na stoku spowodujesz innym obrażenia
 • Ubezpieczenie OC zawodowe – suma gwarancyjna 50.000 PLN

Dostosowany zakres do kierunku studiów:
dla studentów na kierunku Farmacji – OC w związku z przeszkoleniem do wykonywania/ wykonywaniem zawodu farmaceuty
dla studentów na pozostałych kierunkach – OC w związku z wykonywaniem czynności medycznych

Ochrona Twojej odpowiedzialności cywilnej rekompensuje szkody na osobie wyrządzone w związku z wykonywaniem w/w, w tym:

 • podczas wykonywania praktyk
 • udzielania pierwszej pomocy
 • o przy realizacji zadań obstawy medycznej imprez

Dla wyjeżdżających za granicę na staże, praktyki, wymianę studencką!
Możliwość doubezpieczenia OC zawodowego na terenie całego świata – suma gwarancyjna 100.000 PLN – składka tylko 30 PLN

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!